Celem szkolenia jest omówienie przepisów tzw. Polskiego Ładu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz kolejnych modyfikacji przepisów, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. oraz będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
Wszystkie regulacje zostaną omówione według stanu na wrzesień 2022 r. wraz ze wskazaniem kwestii, które nadal budzą wątpliwości interpretacyjne.
Podczas szkolenie omówione zostaną w sposób szczegółowy regulacje dotyczące podatku PIT, w tym w szczególności z perspektywy płatnika oraz przedsiębiorców.
Nasi eksperci omówią ponadto zmiany dotyczące podatku CIT, w tym w aspekcie kolejnych planowanych zmian.
Dodatkowo, na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące zmian w podatku VAT.

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa płatnika.

1. Obniżka PIT z 17 % na 12 %.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
3. Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku
4. Zmiany w zakresie PIT – 2
5. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników
6. Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.
7. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów.
8. Jak płatnik powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form zatrudnienia.

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa przedsiębiorcy.

1. Obniżka PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej a rozliczenie działalności.
2. Możliwość odliczenia składek zdrowotnych od dochodu.
3. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r.
4. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
5. Składka zdrowotna dla prokurentów.
6. Zasady oskładkowania osób współpracujących.
7. Ustalanie dochodu do składki zdrowotnej – różnice remanentowe / amortyzacja / dochody wolne.
8. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów.
9. Jak przedsiębiorca powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form opodatkowania.

 

 

III. Pozostałe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT.

1. Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi.
2. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”.
3. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.
4. Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Planowane zmiany do Polskiego Ładu w zakresie CIT:

a) Likwidacja „ukrytych dywidend”.
b) Zmiany do podatku minimalnego.
c) Zmiany w podatku u źródła.
d) Transakcje z rajami podatkowymi.
e) CIT estoński.
f) Przegląd ulg podatkowych w CIT.
g) Pozostałe zmiany.

V. Zmiany dotyczące podatku VAT.

1. Grupy VAT
2. Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych.
3. KKS przy JPK.
4. Krajowy System e-Faktur – informacje podstawowe.
5. Pakiet SLIM VAT 3 – kluczowe kierunki zmian.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
22 września

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
22 września

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button