REJESTRACJA NA SZKOLENIE NA ŻYWO

    Potrącenia z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych

    19.11.2021 10:00 Online 199 PLN bez abonamentu

    Dane uczestnika (realnie uczestniczącego w szkoleniu)

    Dane do faktury VAT