Cel szkolenia:

 • Omówienie i usystematyzowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji rocznej
 • Poznanie technik inwentaryzacji
 • Poznanie możliwych uproszczeń i usprawnień

Adresaci:

księgowi każdego szczebla, pracownicy działów zarządzających majątkiem, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji, członkowie komisji inwentaryzacyjnych

 1. Regulacje prawne i ich wpływ na organizację pracy przy inwentaryzacji
 2. Etapy, harmonogram (terminy) i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji – sprawdź czy wszystko zostało terminowo przeprowadzone
 • Spis z natury – prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2021 r.
 1. Przygotowanie inwentaryzacji – czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury
 2. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda – prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2021 r
 • Zasady wykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie inwentaryzacji
 • Najczęściej spotykane błędy
 • Wykorzystanie informacji z inwentaryzacji a odpisy aktualizacyjne
 1. Zasady przebiegu inwentaryzacji metodą weryfikacji prawidłowe zasady przebiegu, błędy i ich wpływ na rozliczenie za 2021 r
 • Zasady weryfikowania wybranych pozycji aktywów i pasywów
 • Najczęściej spotykane błędy
 1. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
 2. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania
 3. Różnice inwentaryzacyjne – ich rodzaje oraz rozliczanie:
 • rozliczenie inwentaryzacji nieruchomości i majątku ruchomego,
 • niedobory kasowe,
 • postępowanie w razie różnic nieistotnych.
 1. Księgowe i podatkowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych
 2. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT
 3. Podsumowanie i pytania
Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa

o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
20 września

Czas zakończenia
15:00
20 września

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA