Celem szkolenia jest omówienie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług w branży prawniczej. W szczególności omówione zostaną zagadnienia w praktyce nastręczające najwięcej problemów w funkcjonowaniu kancelarii prawnej: korekty faktur, fiskalizacja, czy też moment powstania obowiązku podatkowego i jego znaczenie dla honorariów ustalanych w walucie obcej.

I. Obowiązek podatkowy w VAT

1. Znaczenie obowiązku podatkowego.
2. Zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego w branży usług prawnych.
3. Zaliczka, zadatek oraz płatności o podobnym charakterze.
4. Rozliczania umów typu retainer oraz success fee.

II. Podstawa opodatkowania VAT

1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania.
2. Wydatki poniesione w imieniu i na rzecz klienta a VAT.
3. Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej.
4. Zaliczka w walucie obcej – jak rozliczyć honorarium.

III. Fiskalizacja transakcji

1. Miejsce opodatkowania usług prawniczych.
2. Usługi związane z nieruchomościami.
3. Sprzedaż usług na rzecz nie-podatników a kasa fiskalna.
4. Raportowanie sprzedaży w pliku JPK.

IV. Prawo do odliczenia podatku naliczonego

1. Pierwsza i Druga Zasada Neutralności VAT.
2. Moment odliczenia podatku naliczonego.
3. Samochód osobowy a VAT naliczony.
4. Pozostałe ograniczenia w zakresie odliczenia VAT.

V. Korekta faktury po stronie sprzedawcy i nabywcy.

1. Obniżenie wynagrodzenia – obowiązki ciążące na sprzedawcy.
2. Korygowanie zakupu – kiedy nabywca musi obniżyć VAT naliczony.
3. Optymalizacja procesu korygowania faktur w kancelarii.
4. KSeF – nowe wyzwania w zakresie fakturowania.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
28 września

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
28 września

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button