Cel szkolenia:
Wskazanie różnic jakie występują przy ustalaniu podstawy opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a podstawą składek na ubezpieczenie społeczne. W trakcie szkolenia omówione zostaną przykłady świadczeń, w przypadku których przychód podatkowy nie zawsze oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

I. Pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Przychód ze stosunku pracy – definicja, przykłady świadczeń pozapłacowych, zasady rozliczania świadczeń nieodpłatnych, w tym:
1. Sfinansowanie dojazdu do zakładu pracy – podstawa opodatkowania i oskładkowania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych, bilet okresowy wykorzystywany przez pracownika do celów służbowych i prywatnych, opłacenie miejsca parkingowego, dowóz pracownika do zakładu pracy autobusem opłaconym przez pracodawcę, zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem
2. Mieszkanie dla pracownika – nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi a przychód podatkowy, dofinansowanie do czynszu a podstawa naliczenia składek ZUS, moment uzyskania przychodu a wypłata w następnym miesiącu
3. Posiłki dla pracownika – możliwość zwolnienia z ZUS, karty lunchowe: składki ZUS a zaliczka na podatek,
4. Pozostałe benefity pracownicze w tym: pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty podarunkowe, bilety do kina teatru, wycieczki – zasady oskładkowania i opodatkowania świadczeń

III. Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek a przychody zwolnione z opodatkowania, w tym m in.
1. Świadczenia przysługujące na podstawie przepisów bhp (badania lekarskie, szczepienia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dopłata do okularów)
2. Studia i kursy językowe
3. Świadczenia socjalne (dopłaty do wypoczynku, karty sportowe, pomoc materialna, wycieczki itp.)
4. Odszkodowania, zadośćuczynienia,
5. Zapomogi losowe finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS – warunki zwolnienia z podatku i składek ZUS
6. Świadczenia dla pracowników za częściową odpłatnością – zaliczki na PIT a składki ZUS

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe należności na rzecz zarządu spółki
1. Sfinansowanie kosztów studiów i szkoleń,
2. Opieka medyczna i dodatkowe ubezpieczenie
3. Zwrot kosztów podróży, samochód służbowy do celów prywatnych

V. Inne zagadnienia:
1. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia i ekwiwalentów wypłaconych kierowcy w przewozach międzynarodowych
2. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców – zaliczka na podatek a składki ZUS

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
24 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
24 lutego 2023

Nagranie
Szkolenie bez nagrania

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Udostępnione podczas szkolenia do pobrania i wysłane po szkoleniu na adres e-mail podany przy rejestracji

Call Now Button