Celem szkolenia jest omówienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązek raportowania dotyczy każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Może nim być każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze stanowiska organów podatkowych i MF w zakresie interpretowania przepisów o schematach podatkowych. Przepisy przewidują surowe sankcje, w tym sankcje administracyjne, karne i karano – skarbowe za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie nowych obowiązków. Szkolenie adresowane jest w szczególności do księgowych, pracowników biur rachunkowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych.

I. Raportowanie schematów podatkowych
1. Zagadnienia ogólne
1. Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 – polskie przepisy, a treść Dyrektywy
2. Ordynacja podatkowa
3. Cel wprowadzenia przepisów
4. Najnowsze statystki MF

2. Czym jest schemat podatkowy?
1. Co jest przedmiotem raportowania?
2. Definicja uzgodnienia i korzyści podatkowej
3. Czym są i jak identyfikować cechy rozpoznawcze
4. Rodzaje schematów i ich różnice
5. Czy każdy schemat będzie podlegał raportowaniu? – jak prawidłowo przeprowadzić analizę zdarzenia
6. Raportowanie schematów, a ryzyko potencjalnej kontroli podatkowej
7. Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych

3. Kto jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych i kiedy należy je zgłosić?
1. Definicja i obowiązki promotora – jakie konsekwencje może ponieść promotor wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
2. Definicja i obowiązki korzystającego – jakie konsekwencje może ponieść korzystający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
3. Definicja i obowiązki wspomagającego – jakie konsekwencje może ponieść wspomagający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
4. Sytuacje nietypowe – jak ocenić, czy mamy obowiązek zgłoszenia schematu?

4. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym
1. Zakres danych ujawnianych w informacji o schemacie podatkowym
2. Ujawnienie danych, a tajemnica zawodowa
3. Sposób przekazania danych
4. Oświadczenie – kto i kiedy ma obowiązek jego złożenia
5. Odpowiedzialność karna – kto, za co i na jakich zasadach ją ponosi

5. Procedura wewnętrzna
1. Procedura wewnętrzna nie tylko jako obowiązek wynikający z ordynacji – przed czym może chronić, po co ją wprowadzać
2. Kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej?
3. Co powinna zawierać procedura wewnętrzna
4. Konsekwencje niewprowadzenia procedury – sankcje wynikające z ordynacji

6. Obowiązek raportowania schematów podatkowych, a COVID.

7. Najczęściej pojawiające się problemy w raportowaniu schematów podatkowych – przykłady praktyczne

8. Zgłoszenie schematu podatkowego – prezentacja zgłoszenia przykładowego schematu podatkowego na platformie www.mdr.mf.gov.pl

7. Sankcje
1. Sankcje administracyjne
2. Sankcje karne – k.k.s i kodeks karny

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
21 lutego (zmiana terminu)

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
21 lutego

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button