Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady, na których można wprowadzić pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników u każdego pracodawcy. Prowadzący szczegółowo omówi zasady wdrażania pracy zdalnej. Zarówno w przypadku gdy działają u niego organizacje związkowe, jak i w przypadku gdy funkcjonują przedstawiciele załogi. Szczególny nacisk zostanie położony na prawidłowe ukształtowanie treści regulaminu/porozumienia dotyczącego pracy zdalnej. Omówione także zostaną zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej w obszarze merytorycznej kontroli wykonywanej pracy, kontroli przestrzegania bhp oraz ochrony danych osobowych. Przeanalizowane zostaną prawnie dopuszczalne modele potwierdzania obecności w ramach pracy zdalnej. Z kolei w module dotyczącym kontroli trzeźwości trener skupi się na zasadach wdrożenia zmian do regulaminu pracy oraz ponadstandardowych zapisach, które w tym zakresie mogą uzupełniać treść regulaminu pracy.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą potrafili sprawnie wdrożyć zasady pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Dodatkowo będą wiedzieli, o jakie ponadstandardowe zapisy wzbogacić w tym zakresie treść wewnątrzzakładowych regulacji. Z kolei znajomość na najnowszego orzecznictwa sądowego umożliwi dostosowanie praktyki stosowania prawa pracy do wymagań wynikających z najnowszych interpretacji.

1. Praca zdalna krok po kroku – od dokumentacji kadrowej do skutecznego wdrożenia
• Do kiedy dotychczasowe regulaminy pracy zdalnej będą obowiązywały?
• Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana?
• Na jakich zasadach wprowadzić hybrydową pracę zdalną?
• Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odmówić pracy zdalnej?
• Czy pracownik lub pracodawca mogą jednostronnie zrezygnować z pracy zdalnej?
• Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu?
• Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego?
• Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej?
• Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej?
• Kiedy pracy zdalnej nie będzie można zlecić pracownikowi?
• Jakie koszty związane z pracą zdalną będzie ponosił pracodawca?
• W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną?
• Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej?
• Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
• Jak powinna przebiegać ocena ryzyka zawodowego w przypadku pracowników świadczących pracę zdalną?

2. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach?
• Dopuszczalność badań trzeźwości w obecnym stanie prawnym
• W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy)?
• Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
• Kto będzie mógł być objęty kontrolą trzeźwości realizowaną przez pracodawcę?
• Czy kontrola będzie mogła mieć charakter prewencyjny?
• Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika wykonujące pracę będzie dopuszczalne?
• Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika?
• Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi?
• Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania?
• Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości?
• Jak wprowadzić kontrolę na obecność substancji działających podobnie do alkoholu?

3. Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie prawa pracy
• Dopuszczalność poddawania pracowników badaniom alkomatem – najnowszy wyrok Sądu Najwyższego
• Jak poprawnie różnicować progi dochodowe w przypadku ZFŚS ? – orzeczenie WSA
• Czy naruszenie obowiązku noszenia maseczki może być podstawą do ukarania pracownika karą porządkową ?
• Zakaz noszenia symboli religijnych w miejscu pracy – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Michał Olesiak

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych. Obecnie stale współpracuje z działami personalnymi pracodawców zatrudniających ponad 15.000 osób.

Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń komercyjnych byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: Carslberg Shared Services Polska, ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Michelin Polska, PZL Mielec, Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A., Coty Polska, Enersys Polska sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka,), a także Narodowego Banku Polskiego, Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych, PGNiG, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie szkoleń nacisk jest kładziony na praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Omawiając poszczególne zagadnienia trener korzysta z tablicy multimedialnej ułatwiającej zrozumienie prezentowanych treści. Szkolenia są wzbogacane o liczne przykłady z praktyki zawodowej trenera. Materiały do każdego ze szkoleń stanowi prezentacja multimedialna wzbogacona o wyjaśnienia urzędów (PIP, MPiPS) oraz orzecznictwo sądowe.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
17 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
17 lutego 2023

Nagranie
Udostępnione przez 7 dni tylko dla uczestników szkolenia online

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button