Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń samochodów na gruncie podatków dochodowych (CIT,PIT) oraz podatku od towarów i usług.
Dodatkowo, podczas szkolenia zaprezentujemy najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych dotyczące samochodów w działalności.

1. Samochody w działalności – uwagi wstępne.

a. Różne definicje samochodów na gruncie prawa cywilnego i ustaw podatkowych.
b. Formy nabycia i wykorzystywania samochodów – zakup, leasing, najem – podobieństwa i różnice.

2. Samochody w działalności a koszty podatkowe (PIT,CIT).
a. Samochód stanowiący własność podatnika – samochód jako środek trwały, zasady amortyzacji, limity kosztów.
b. Leasing operacyjny i finansowy samochodów – zasady rozliczeń, limity kosztów.
c. Wynajem krótkoterminowy i długoterminowy – zasady rozliczeń, limity kosztów – jak policzyć limit?
d. Nieodliczony VAT jako koszt podatkowy.
e. Ubezpieczenie samochodu – kiedy 100 % KUP, a kiedy limit.
f. Wydatki eksploatacyjne – ograniczenia w możliwości rozpoznania KUP / kiedy 100 % KUP / co w przypadku tzw. nievatowców?
g. Koszty napraw powypadkowych – zasady rozliczeń.
h. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe / samochody zastępcze – zasady rozliczeń.
i. Zasady obliczania tzw. kilometrówki – nowa wysokość?
j. Wycofanie samochodu z działalności / darowizna – kiedy przychód?
k. Sprzedaż samochodu / cesja leasingu – skutki na gruncie podatków dochodowych.

3. Samochody w działalności a przychody na gruncie PIT.

a. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – ryczałt z uwzględnieniem zmian od 2023 r. oraz problematyka paliwa.
b. Kiedy samochód faktycznie jest wykorzystywany na cele służbowe?
c. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe – zasady rozliczeń / kilometrówka.
d. Samochody wykorzystywane w ramach podróży służbowy oraz w ramach tzw. jazd lokalnych.

4. Samochody w działalności a VAT.
a. Odliczenie 100 % vs odliczenie 50 % – nabycie, leasing, eksploatacja.
b. Pełne odliczenie podatku naliczonego – obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne.
c. Ewidencja przebiegu pojazdu na gruncie VAT.
d. Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a VAT.
e. Samochody zastępcze a odliczenie VAT
f. Karty paliwowe – problemy praktyczne.
g. Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego.
h. Sprzedaż samochodu na gruncie VAT / kiedy VAT marża / kiedy korekta VAT?

5. Zagadnienia dodatkowe.

a. Wynajem samochodów a podatek u źródła.
b. Przegląd najnowszych interpretacji, orzeczeń i stanowisk praktycznych w zakresie rozliczania samochodów na gruncie podatkowym.
c. Regulamin wykorzystywania samochodów służbowych – kiedy potrzebny i co w nim zawrzeć?- case study.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
13 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
13 lutego 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Call Now Button