Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach ogólnych

i szczególnych

 • czy i jak uwzględniać w podstawie różne składniki wynagrodzenia
 • jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłkową dla zleceniobiorców

Adresaci:

pracownicy kadr i płac zajmujących się rozliczaniem ZUS, pracownicy biur księgowości

 1. Ustalanie podstawy zasiłkowej
  a. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
  b. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
 • Minimalna podstawa świadczeń
 • Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego
 • Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
 1. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych
  a. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etat
  b. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania
  c. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy
  d. Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń
 2. Uzupełnianie wynagrodzenia
  a. Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
  b. Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia
  c. Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia
 3. Szczególne zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla zleceniobiorców.
Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 15 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 5000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
99 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
17 września

Czas zakończenia
15:00
17 września

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA