Celem szkolenia jest przybliżenie zasad stosowania ulg przewidzianych w ustawie o CIT związanych z działaniami rozwojowymi przedsiębiorstwa, w tym przedstawienie podstawowych zasad korzystania z tych ulg.

Szkolenie obejmie szczegółowe omówienie ulgi B+R oraz ulgi na ekspansję produktową w perspektywy przepisów, orzecznictwa i interpretacji oraz praktyki wdrażania ulg w przedsiębiorstwach.

1. Ulga B+R oraz na innowacyjnych pracowników:
a. Definicje działalności badawczo-rozwojowej: rozróżnienie badań naukowych od prac rozwojowych wraz z omówieniem znaczenia twórczości, systematyczności oraz wykorzystywania / zdobywania danych zasobów wiedzy,
b. aktualne podejście organów podatkowych i odwoływanie się do pojęcia innowacyjności,
c. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wraz z omówieniem,
d. Rozliczenie ulgi a strata: podstawy rozliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników, w tym definicja innowacyjnego pracownika,
e. Dokumentacja prowadzenia prac BR oraz ponoszonych kosztów.

2. Ulga na ekspansję produktową (prowzrostowa):
a. Zasady stosowani ulgi, znaczenie zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
b. Rodzaje kosztów możliwych do odliczenia wraz z omówieniem,
c. Limity i ograniczenia w rozliczeniu ulgi.
d. Dokumentacja kosztów i celów ich ponoszenia,

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz
Adwokat

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
11:00
26 stycznia 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 11:00

Czas zakończenia
15:00
26 stycznia 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button