Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów umowy najmu komercyjnego przy uwzględnieniem praktyki

I. Wstęp

II. Przedmiot najmu
1. Opis przedmiotu najmu
 Jak prawidłowo sporządzić opis przedmiotu najmu
 Powierzchnia brutto – netto
 Czas trwania najmu
2. Fit-out przedmiotu najmu

III. Strony umowy najmu
1. Jak sprawdzić podmiot z którym zawieramy umowę?
2. Oświadczenia stron
3. Czy można uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
4. Pełnomocnik

IV. Wydanie przedmiotu najmu
1. Procedura wydania przedmiotu najmu
2. Protokół z przekazania przedmiotu najmu
3. Przesuniecie terminu wydania przedmiotu najmu
4. Omówienie pojęć wad istotnych/wad nieistotnych

V. Czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za media
1. Omówienie pojęć czynszu, opłat eksploatacyjnych i opłat za media
2. Waloryzacja czynszu

VI. Zabezpieczenia umów najmu
1. Omówienie najczęściej stosowanych form zabezpieczeń

VII. Opis sposobu korzystania z przedmiotu najmu
1. Prawidłowe opis przeznaczenia przedmiotu najmu
2. Szkody spowodowane przez najemcę
3. Utrzymanie przedmiotu najmu przez wynajmującego
4. Prawo wstępu wynajmującego do przedmiot najmu

VIII. Przedwczesne zakończenie stosunku najmu
1. Wypowiedzenie umowy najmu
2. Odstąpienie od umowy najmu
3. Kary umowne

IX. Pozostałe zagadnienia
1. Podnajem
2. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy
3. Forma umowy najmu

Jolanta Brym Szylkajtis

Jolanta Brym

Jolanta jest adwokatem z prawie 10-letnim doświadczeniem. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania umów najmu, w szczególności powierzchni biurowej oraz powierzchni w ramach sektora living oraz bieżącej obsłudze klientów na rynku nieruchomości. Doradzała w zakresie prawnych aspektów transakcji nieruchomościowych, zapewniając tym samym wsparcie na wszystkich etapach realizacji inwestycji – począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez opracowanie struktur transakcyjnych i pozyskanie finansowania, aż po doradztwo w zakresie komercjalizacji i zarządzania nieruchomościami. Jola doradzała również w zakresie prawa korporacyjnego, przeprowadzała procesy łączenia, podziału i przekształceń spółek oraz likwidacji i zakładania nowych spółek. W ramach posiadanego doświadczenia zawodowego doradzała również w kwestiach zamówień publicznych, w tym świadczyła zastępstwo procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiadane doświadczenie zawodowe zdobyła w działach prawnych wiodących na rynku deweloperów (ostatnio na stanowisku General Counsel), jak również w polskich kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzonego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
10 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
10 lutego 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button