Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca a także jak prawidłowo rozliczać umowy cywilnoprawne.

I. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
a. Zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
b. Zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach
c. Zlecenie z pracownikiem innej firmy
d. Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia
e. Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia
f. Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej
g. Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
II. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
a. Dzieło z własnym pracownikiem
b. Dzieło z pozostałymi osobami
III. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania wynagrodzenia:
a. Zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia
b. Zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc.
c. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
d. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
e. Zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce
f. Zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce
g. Zaliczka na podatek dochodowy dla rezydentów podatkowych w Polsce.
i. Prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów
ii. Prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów
iii. Sytuacje, w których należy uwzględnić 0% kosztów uzyskania przychodów.
h. Wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
i. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.
IV. Inne świadczenia dla zleceniobiorców a składki i zaliczka na podatek dochodowy.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 15 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 5000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
99 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
22 lipca

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
22 lipca

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Udostępnione podczas szkolenia do pobrania i wysłane po szkoleniu na adres e-mail podany przy rejestracji

Nagranie
Szkolenie bez nagrania