30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.
Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Na szkoleniu przedstawione zostaną zmiany zarówno obowiązujące od 31 lipca, jak i te których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.
Naruszenie znowelizowanych przepisów o AML to wciąż szereg różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)
Szkolenie dedykowane jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.

1. Ustawa o AML
• Ogólne założenia ustawy
• Definicja prania brudnych pieniędzy

2. Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej

3. Obowiązki instytucji obowiązanych
• Ocena ryzyka – praktyczne omówienie przeprowadzenia oceny ryzyka oraz czynników za pomocą, których dokonujemy oceny
• Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy należy je stosować
• Zasady szkolenia pracowników– czy wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu szkoleniu AML?
• Zasady zgłaszania nieprawidłowości – jak wprowadzić odpowiednią procedurę i kto jest zobowiązany do zgłaszania nieprawidłowości

4. Obowiązki wynikające z ustawy, a ochrona danych osobowych

5. Wewnętrza procedura AML
• Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur i nowe obowiązki kadry zarządzającej
• Elementy procedury
• Procedura KYC – know your customer, jakie elementy powinna zawierać
• Wdrożenie procedury

6. Raportowanie do GIIF
• Transakcje podlegające raportowaniu
• Zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy
• Raportowanie okresowe
• Zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Zasady kontroli instytucji obowiązanych
• Podmioty uprawnione do kontroli

8. Sankcje
• Kary administracyjne
• Kary pieniężne
• Odpowiedzialność karna

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
13 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
13 grudnia

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

49 PLN
(dla max. 5 osób z firmy, która posiada abonament)

Materiały
TAK