REJESTRACJA NA SZKOLENIE NA ŻYWO

    Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych

    13.12.2021 10:00 Online 299 PLN bez abonamentu

    Dane uczestnika (realnie uczestniczącego w szkoleniu)

    Dane do faktury VAT