Celem szkolenia jest przybliżenie największych zmian w ustawie o VAT wprowadzonych w życie w ostatnim czasie, tj. tzw. pakietu VAT e-commerce. Pakiet ten obowiązuje od 1 lipca bieżącego roku i jest związany z implementacją do polskiej ustawy o VAT licznych regulacji unijnych: zmian w dyrektywie VAT oraz w rozporządzeniach wykonawczych, łącznie zwanych pakietem e-commerce.

Podczas szkolenia omówione zostaną całościowe zmiany ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji dotychczasowych rozliczeń sprzedaży wysyłkowej, handlu w sieci, za pośrednictwem własnym e-sklepów oraz rożnego rodzaju platform. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż konsumencką na terytorium Unii Europejskiej oraz do osób rozliczających takie podmioty.

Na szkoleniu poruszone zostaną takie zagadnienia jak: uregulowanie zasad sprzedaży towarów na odległość, zmiany limitu sprzedaży do innych krajów unijnych, obowiązek opodatkowania sprzedaży w krajach konsumpcji, możliwość rozliczenia sprzedaży w państwie siedziby oraz nowe obowiązki dla operatorów platform sprzedażowych typu: allegro, amazon, aliExpress, czy e-bay.

Dodatkowo omówione zostaną najczęstsze wątpliwości podatników jakie pojawiają się od czasu wejścia w życie pakietu wraz z odniesieniem się do objaśnień Ministerstwa Finansów jakie wydane zostały 1 września 2021r.

W powyższym zakresie zaprezentowane zostaną liczne przykłady rozliczeń danego rodzaju transakcji.

1. Cel i charakter wprowadzonych zmian
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
• definicja WSTO, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
• towary wyłączone z WSTO
• limit 10 tys. EURO: różnice względem tzw. sprzedaży wysyłkowej,
• miejsce opodatkowania, pułapki związane z limitem i najczęstsze wątpliwości,
• wybór miejsca opodatkowania,
• Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę

3. procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
• korzyści rozliczeń w OSS: deklarowanie i płatności podatku,
• usługi możliwe do rozliczenia w OSS,
• procedura unijna,
• procedura nieunijna,
• pułapki związane ze skutecznością rejestracji,
• Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę

4. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
• definicja SOTI, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
• towary wyłączone z SOTI,
• miejsce opodatkowania

5. procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
• korzyści rozliczeń w IOSS: deklarowanie i płatności podatku,
• limit 150 EURO,
• definicja przesyłki o niskiej wartości,
• bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
• Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę

6. Obowiązki ewidencyjne:
• Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji WSTO i SOTI,
• Fakturowanie transakcji
• Ujęcie transakcji w JPK

7. Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
• definicja operatora interfejsu elektronicznego,
• instytucja tzw. uznanego dostawy (dostawca ułatwiający transakcję),
• przesłanki ułatwienia transakcji i wyłączenia,
• fikcja dokonania dostawy przez uznanego dostawcę,
• skutki fikcji dokonania dostawy: przerzucenie obowiązku rozliczenia VAT na uznanego dostawcę oraz identyfikacja transakcji ruchomej i nieruchomej,
• odpowiedzialność fikcyjnego dostawcy,
• ewidencja ułatwianych dostaw,
• Objaśnienia Ministerstwa: na co zdaniem resortu należy zwracać uwagę

8. Procedura szczególna deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz
Adwokat

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
18 października

Czas zakończenia
15:00
18 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA