Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych (zarówno wewnątrzunijnych, jak i realizowanych z krajami trzecimi).
W szczególności omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów;
2. Eksportu i importu towarów;
3. Kwestie dotyczące prawidłowego dokumentowania transakcji;
4. Obowiązki związane z raportowaniem JPK.
Szkolenie obejmuje również przedstawienie tez wynikających z najnowszych orzeczeń TSUE w zakresie omawianych zagadnień, jak równie orzecznictwa sądów krajowych i interpretacji Dyrektora KIS.
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu.

Plan szkolenia:
1. Informacje ogólne

 • Zasada terytorialności VAT
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania)
 • Podatnik faktyczny, podatnik formalny i podmiot odpowiedzialny za rozliczenie podatku

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • Definicja transakcji WDT
 • Warunki formalne do zastosowania stawki 0%
 • Dowody potwierdzające wywóz towarów do innego kraju UE
 • Nietransakcyjne przesunięcie własnych towarów
 • Podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 • Transakcje WNT – ryzyko dla transakcji „krajowych”
 • Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy WNT
 • Rozliczenie VAT należnego i naliczonego – kwestia zgodności z regulacjami UE
 • Przesunięcie nietransakcyjne własnych towarów

4. Rozwiązania szczególne

 • Transakcje trójstronne uproszczone
 • Warunki zastosowania uproszczenia.
 • Fakturowanie i rozliczenie WTT w raportowaniu JPK.
 • Ryzyka związane z transakcjami WTT

5. Call-off stock

 • Zasady rozliczania magazynu typu call-off.
 • Obowiązki ewidencyjne.
 • Raportowanie VAT

6. Opodatkowanie dostawy z montażem

 • Definicja dostawy z montażem.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Raportowanie VAT.
 • Ryzyka reklasyfikacji transakcji.

7. Eksport towarów

 • Eksport bezpośredni i pośredni.
 • Podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Dokumenty umożliwiające zastosowanie stawki 0%.

8. Import towarów

 • Definicja importu towarów.
 • Podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Rozliczenie standardowe i uproszczone importu.

9. Transakcje łańcuchowe

 • Istota problemu – orzecznictwo TSUE
 • Rola zasad INCOTERMS
 • Uproszczenie wynikające z quick-fixes
Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
31 stycznia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
31 stycznia

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu