Cel: przedstawienie zasad zatrudniania cudzoziemców, w tym legalizacji ich pobytu i pracy
Korzyści:
– poznanie zasad zatrudniania cudzoziemców
– poznanie możliwości legalizacji pobytu i pracy
– zwiększenie możliwości rekrutacyjnych danego podmiotu

1. Cudzoziemcy
• Obywatelstwo
• Miejsce zamieszkania
• Rezydencja podatkowa

2. Jakie prawo należy zastosować w przypadku zatrudnienia cudzoziemców?
• Prawo wyboru prawa pracy
• Regulacje nieobjęte prawem wyboru

3. Legalizacja pobytu
• Wiza krajowa
• Wiza Schengen
• Zezwolenie na pobyt czasowy
• Zezwolenie na pobyt stały
• Ruch bezwizowy
• Regulacje wprowadzone specustawą w odniesieniu do obywateli Ukrainy

4. Legalizacja zatrudnienia
• Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca
• Dostęp do polskiego rynku pracy
• Zezwolenia na pracę
• Zezwolenia jednolite
• Zatrudnianie na oświadczenie (nowe zasady 2022 r.)
• Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
• Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
• Zgłaszanie zatrudnienia obywateli Ukrainy – nowe rozwiązanie w specustawie
• Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
• NIP/PESEL – nowe zasady dotyczące obywateli Ukrainy
• Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie
• Możliwość zatrudniania

5. Incydentalne zasady w czasie epidemii i wojny na Ukrainie
• Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń pobytowych
• Przedłużenie okresu obowiązywania wiz
• Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń na pracę
• Przedłużenie okresu obowiązywania oświadczeń

6. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
• Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
• Rezydenci i nierezydenci
• Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy
• Certyfikat rezydencji
• Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
• Metody unikania podwójnego opodatkowania
• Składki ubezpieczeniowe
• Opłacanie składek w Polsce i za granicą
• Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
• Cudzoziemiec a PPK

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 16.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 2000 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
28 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
28 lutego 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button