W czasie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie funkcji członka zarządu z perspektywy procesu powołania, wykonywania obowiązków i zakończenia relacji ze spółką. Zatrudnienie członków zarządu będzie zaprezentowane z perspektywy skutków podatkowych i ZUS.

1. Członek zarządu – wymogi formalne
1) Kto może pełnić funkcję członka zarządu?
2) Czy członek zarządu może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne?
3) Mandat a kadencja
2. Zatrudnianie członków zarządu w spółce
1) Umowa o pracę
2) Kontrakt menedżerski
3) Umowa zlecenie
4) Umowa o dzieło
5) Inne formy
3. Wynagradzania wypłacane członkom zarządu w spółce
1) Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
2) Forma wypłaty wynagrodzenia
3) Nieodpłatne pełnienie funkcji
4. Ustanie zatrudnienia
1) Rozwiązanie umowy o pracę
2) Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej
3) Roszczenia członka zarządu
5. Zakończenie pełnienia funkcji
1) Odwołanie z pełnionej funkcji
2) Wygaśnięcie mandatu
3) Śmierć członka zarządu
4) Rezygnacja członka zarządu
6. Skutki podatkowe i ZUS ww. zagadnień

Monika Markisz

Monika Markisz
Radca prawny
Doradca podatkowy

Wykładowca z kilkunastoletnim stażem zawodowym zdobytym w firmach szkoleniowych, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz we współpracy z uczelniami wyższymi. Specjalizuje się w prawie podatkowym i handlowym. Autorka/współautorka kilku książek z dziedziny prawa podatkowego, monografii i opracowań tematycznych. Prowadzi szkolenia w sposób przystępny, przekazując Uczestnikom liczne przykłady przydatne w pracy zawodowej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Marcin Pawełczyk

Marcin Pawełczyk
Key Account Manager

+48 535 195 861
marcin.pawelczyk@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
14 lutego 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
14 lutego 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button