Celem szkolenia jest przedstawianie zmian, jakie wynikają z przepisów polskiego ładu dla zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w szczególności obszarów gdzie rozwiązania podatkowe wpływają na wartości przychodów i kosztów i odwrotnie. Omówione zostaną też zasady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości.

1. Integracja rachunkowości i rozwiązań podatkowych w związku ze zmianami 2022 r.
• Amortyzacja księgowa, jako podstawa amortyzacji podatkowej
• Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
2. Polityka rachunkowości – jej elementy i zakres stosowania.
3. Zasady stosowania rozwiązań uproszczających prowadzenie ksiąg.
4. Zmiany polityki – jak je wprowadzić, jak udokumentować?
5. Przykłady zmian polityki rachunkowości i ich wpływu na sprawozdania.
6. Przegląd zmian prawa w rachunkowości na 2022 r.

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
19 stycznia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
19 stycznia

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu