grafika
09
Marzec
Analizy porównawcze – największe wyzwanie 2021 roku w cenach transferowych
Bezpłatna konferencja
Bezpłatna konferencja
10:00 - 14:00

Zgodnie z przepisami, analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że nastąpiła zmiana …

Więcej informacji