Warsztaty dla zawodowców, osób, które stykają się w pracy zawodowej z najtrudniejszymi zagadnieniami z zakresu czasu pracy. Pozwala na poszerzenie wiedzy osób, które znają tą trudną problematykę ale chcą się dalej rozwijać i zdają sobie sprawę z „możliwości” jakie daje wiedza na temat czasu pracy w zakładzie np. produkcyjnym.

Szkolenie kładzie nacisk na budowanie poprawnych harmonogramów czasu pracy oraz prawidłowe rozliczenie stanów faktycznych, w których następuje odstępstwo od planów (powierzenie pracy w godzinach nadliczbowych, spóźnienie, wyjście prywatne). Prowadzone metodą warsztatową wzbogaconą o liczne analizy stanów faktycznych zaczerpniętych z praktyki. Wymagające szkolenie tylko dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Unikalne przykłady, które spotkacie tylko na tym spotkaniu. Na końcu szkolenia odpowiedzi na wszystkie pytania oraz test dla zawodowych HR.

Dodatkowo unikalny plik (pdf) przygotowany przez wykładowcę dla uczestników szkolenia z materiałami wypracowanymi w czasie ponad 20-letniej praktyki.

Dzień pierwszy:
1. Definicja czasu pracy, norma, wymiar.
2. Planowanie odpoczynku.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).
4. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy pracownika – przerwy w pracy.
5. Doba pracownicza i tydzień pracy.
6. Normy czasu pracy a okres rozliczeniowy, regulacje dot. możliwości jego wydłużenia.
7. Systemy czasu pracy – okresy rozliczeniowe.
8. Pięciodniowy tydzień czasu pracy, brzmienie art.129 K.p. – propozycje zmian w zakresie rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.
9. Długie weekendy w 2023r., możliwości wynikające z art.130 K.p.
10. Obowiązujący sposób liczenia wymiarów czasu pracy.
11. Rozkłady czasu pracy prawidłowe zasady sporządzania grafików.
12. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
13. Podstawowy system czasu pracy – 3 zmianowa organizacja pracy.
14. Ruchomy czas pracy, jego dwie odmiany, możliwości naruszenia doby pracowniczej.

Dzień drugi:
1. Czas pracy kadry kierowniczej, rozwiązania szczególne.
2. Praca w godzinach nadliczbowych, możliwości jej rekompensaty.
3. Odrabianie wyjść prywatnych, teraz kodeksowo dopuszczalne.
4. Limity pracy nadliczbowej, dobowy, tygodniowy, roczny.
5. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych, sposoby i możliwości ustalania.
6. Praca w niedzielę i święta, sposoby rekompensowania, możliwości wykonywania pracy w niedzielę i święto.
7. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego dot. czasu pracy.
8. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
9. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
10. Czas przejazdów – czas pracy.
11. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia w terenie.
12. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
13. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.
14. Odpowiedzi na pytania.
15. Test sprawdzający dla praktyków.

Dawid Baran

Dawid Baran

Dawid jest specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
799 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
999 PLN + VAT

Dzień 1
10:00 – 15:00
09 lutego 2023

Dzień 2
10:00 – 15:00
10 lutego 2023

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button