Szkolenie Excel w księgowości przeznaczone jest dla osób, które pracują w dziale księgowości i używają Excel’a w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Excel w księgowości ma wspomóc księgowe np. w:
• uzgadnianiu kont
• rozliczaniu różnic kursowych
• współpracy z audytorami, urzędami i bankami
• przygotowywaniu zestawień należności i zobowiązań
• przygotowywaniu analiz kosztów, wyniku finansowego, danych budżetowych
• naliczaniu rezerw i odpisów aktualizujących
• szybkim wiekowaniu należności, zobowiązań, zapasów
• szybkim przygotowaniu danych do księgowania np. bilingi telefoniczne, załączniki do faktur paliwowych itp.
• przygotowywaniu obliczeń niezbędnych do bilansu i informacji dodatkowej

Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowaną księgową z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia. Zagadnienia są tłumaczone prostym, zrozumiałym dla księgowych językiem, a lekcje są krótkie.

1. Jak przyspieszyć pracę w księgowości stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel:
• matematyczne
• logiczne
• tekstowe
• daty
• wyszukiwania
Przy użyciu powyższych funkcjonalności wykonamy:
• Uzgadnianie kont sprzedaży, VAT, magazynów, rozrachunków, rozliczenia zakupu itp. przy użyciu funkcji Excela
• Szybkie i precyzyjne wyliczanie różnego rodzaju odpisów aktualizujących oraz rezerw
• Szybka obróbka rachunków telefonicznych, faktur za paliwo w celu przygotowania do jak najszybszego zaksięgowania

2. Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej czyli zrób analizy w 5 minut:
• zasady budowania i działania tabel przestawnych
• pola i elementy obliczeniowe
• obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
• grupowanie danych w tabeli przestawnej
• fragmentatora
Przy użyciu powyższych funkcjonalności wykonamy:
• Analizę należności, zobowiązań, stanów magazynowych z uwzględnieniem podziału na dowolne grupy wiekowania
• Analizę kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego w rozbiciu na piony, działy i inne dowolne kategorie w oparciu o zapisy z ksiąg rachunkowych – struktura i dynamika zmian
• Analizę i szybki rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych towarów oraz grup towarów jednorodnych gatunkowo – optymalizacja księgowania wyników inwentaryzacji
• Analizę kosztów operacyjnych np. koszty paliwa, telefonów
• Analizę środków trwałych znajdujących się w posiadaniu firmy
• Analizę finansowa z wykorzystaniem zapisów z ksiąg rachunkowych

3. Jak uprościć sobie pracę wykorzystując:
• formatowanie warunkowe
• sprawdzenie poprawności danych
• czytanie w Excel’u

Danuta Woźnica

Danuta Woźnica

Danuta Woźnica – magister finansów o specjalizacji w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, ale także wieloletnim praktykiem biznesu. W 2010 roku uzyskała certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 13 lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zastosowania Excela do przyspieszenia i optymalizacji pracy w logistyce, sprzedaży, księgowości oraz dziale personalnym. Wspomaga tworzenie systemów raportowania operacyjnego i strategicznego oczywiście z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Na sali szkoleniowej spędziła do 2022 roku 1.443 dni. Szkoliła przez ponad 8.700 godzin i przeszkoliła ponad 9.300 osób na ponad 780 szkoleniach. „Największą radość i satysfakcję daje mi patrzenie na twarze uczestników szkolenia. Na początku jest albo zagubienie albo nic. Uczestnicy albo obawiają się, czy sobie poradzą albo są ciekawi, czy mogę ich czymś zaskoczyć, czegoś nowego nauczyć. W miarę upływu szkolenia, mniej więcej, gdy omawiamy funkcje, zaczynają się uśmiechy. Gdy pracujemy z tabelami przestawnymi jest: „łał, ale to fajne”. Excel to jej pasja!

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
799 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
999 PLN + VAT

Dzień 1
10:00 – 15:00
17 stycznia 2023

Dzień 2
10:00 – 15:00
18 stycznia 2023

Liczba uczestników
Maksymalnie 20 osób

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button