Prezentacja szkolenia:
W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji odgrywa coraz większe znaczenie. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Przedstawione narzędzia zróżnicowane będą, tak aby można było je stosować w przedsiębiorstwach z różnych branż. Omawiane narzędzia rachunkowości zgodne są z aktualnymi wymogami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cel: Prezentacja nowoczesnych narzędzi kalkulacji kosztów i ustalania cen spełniających wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej

Wiedza i umiejętności:
Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie i obsługę systemu kalkulacji kosztów.

I. Identyfikacja centrów kosztów uwzgledniająca wymogi zasobowo procesowego rachunku kosztów takie jak:
1. Kalkulację kosztów wytworzenia
2. Rozliczenie świadczeń wzajemnych
3. Identyfikację kosztów pojedynczych zasobów
4. Procesy optymalizacyjne
5. Zakresy odpowiedzialności za koszty
6. Systemy motywacyjne

II. Projektowanie planu kont w zakresie z uwzględnieniem wymogów rachunkowości finansowej i zarządczej
1. Kont zespołów 4, 5, 6 oraz 7
2. Wprowadzenie dodatkowych wymiarów rejestracji kosztów wymaganych wyłącznie w controllingu
3. Adaptacja planu kont do wymogów controllingu strategicznego i operacyjnego

III. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
1. Jednofazowe oraz wielofazowe
2. Jednoparametrowe oraz wieloparametrowe
3. Świadczeń wzajemnych
4. Według reguły normalnej zdolności produkcyjnej z identyfikacją kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej

IV. Reguły doboru technik rozliczeń kosztów działalności pomocniczej
1. Metody ewidencyjne
2. Metody automatyczne
3. Zasady doboru metody do specyfiki rozliczanych kosztów
4. Uwzględnienie istotności kosztów w doborze metod ich rozliczania

V. Przykłady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej uwzgledniające istotność poszczególnych działalności dla:
1. Remontów i utrzymania ruchu
2. Nieruchomości
3. Transportu
4. Informatyki
5. Energii
6. Mediów

VI. Przekłady budowy wieloetapowych procesów rozliczeń kosztów działalności pomocniczej

Michał Chalastra

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
799 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
999 PLN + VAT

Dzień 1
10:00 – 15:00
23 stycznia 2023

Dzień 2
10:00 – 15:00
24 stycznia 2023

Liczba uczestników
Maksymalnie 30 osób

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button