Cele:
Podczas szkolenia uczestnicy:
• dowiedzą się jak efektywnie przygotować oraz przeprowadzać zebrania i spotkania z klientami i pracownikami
• dowiedzą się jak kontrolować i motywować ludzi do realizacji zamierzeń podjętych na spotkaniu
• dowiedzą się jak zarządzać właściwie czasem podczas spotkań z pracownikami
• poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi osobami i sytuacjami w trakcie spotkania
• udoskonalą umiejętności usprawniania komunikacji podczas zebrania i spotkania
• poszerzą wiedzę z zakresu etykiety biznesowej
• poznają techniki prezentacji i moderacji
• dowiedzą się, jak pokonać własną tremę i jak radzić sobie ze stresem uczestników spotkania
• dowiedzą się, jak aktywizować uczestników

Korzyści
Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
• przygotowania zebrania dla zespołu i spotkania z klientem
• tworzenia planu zebrania
• doboru odpowiednich środków przekazu
• właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych
• skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi
• oceny audytorium pod kątem ról pełnionych podczas zebrania
• formułowania podsumowań

• Organizacja spotkań, zebrań i narad
• Przygotowanie spotkania – czyli jak sprawić, by pracownicy chętnie uczestniczyli w naradach/zebraniach?
• Realizacja agendy spotkania
• Motywowanie uczestników do aktywnego udziału
• Niespodziewane sytuacje, trudni/skonfliktowani, niezainteresowani uczestnicy spotkania i sprawdzone sposoby postępowania z nimi
• Zakończenie spotkania – przedstawienie planu działania, podjętych decyzji
• Podsumowanie spotkania – ocena osiągnięcia celu, ocena pracy uczestników
• Motywowanie do zabrania głosu – wymiana poglądów, sporządzanie notatek
• Efektywne zarzadzanie czasem w trakcie zebrania
• Sposoby na nudę, dekoncentrację i stres uczestników na spotkaniu
• Materiały, techniki i narzędzia pomagające w prowadzeniu spotkań
• Metody prezentacji i techniki argumentacji
• Przyczyny nieudanych spotkań

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych Inspiracji. Dyrektor merytoryczny Brian Tracy Polska. Doświadczony, certyfikowany trener biznesu, dyplomowany coach, psycholog oraz praktyk biznesu. Wykładowca uczelni wyższych m.in. SWPS. Współautorka książki „Sięgaj dalej” dedykowanej dla handlowców, trenerów i coachów, a także autorka licznych publikacji branżowych (np. w magazynach „World Business Class Magazine”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”). Międzynarodowy, akredytowany trener Brian Tracy International (Master Class Business Trainer). Występowała na 1 scenie m.in. z takimi osobami jak Brian Tracy, Kevin Hogan, Michael Tracy, Mateusz Grzesiak czy Jacek Walkiewicz. Autorka innowacyjnych metod i narzędzi menedżerskich oraz sprzedażowych. Pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, specjalistami, handlowcami oraz tysiącami osób zainteresowanymi swoim rozwojem. Twórca projektów i programów rozwojowych, podnoszących wzrost sprzedaży i efektywności pracy u wielu klientów korporacyjnych.

Mariusz Błaszczuk

Mariusz Błaszczuk

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych Inspiracji. Dyrektor merytoryczny Brian Tracy Polska. Międzynarodowy, akredytowany trener biznesu Brian Tracy International, dyplomowany coach, doświadczony handlowiec i menedżer. Autor wielu publikacji branżowych m.in. w magazynach „World Business Class Magazine”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”. Twórca licznych autorskich szkoleń z zakresu obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania. Wykładowca uczelni wyższych, doradca i praktyk biznesu. Prelegent wielu konferencji o tematyce rozwojowej, sprzedażowej, menedżerskiej, etc. Występował na 1 scenie m.in. z takimi osobami jak Brian Tracy, Kevin Hogan, Michael Tracy, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Maciej Orłoś. Posiada bogate doświadczenie biznesowe w pracy w międzynarodowych korporacjach. Kompetencje menedżerskie, sprzedażowe, negocjacyjne i trenerskie doskonalił pełniąc funkcje Kierownika, Dyrektora i Regionalnego Menedżera Sprzedaży (Detalicznej oraz Premium). Będąc na stanowisku Regionalnego Menedżera Sprzedaży odpowiadał za wyniki 77 oddziałów bankowych (około 500 etatów).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
499 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
699 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
13 marca 2023

Czas zakończenia
15:00
13 marca 2023

Liczba uczestników
Maksymalnie 20 osób

Nagranie
Warsztaty bez nagrania

Call Now Button