Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca bez zgody osób ubiegających się o zatrudnienie? Kiedy na etapie rekrutacji wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Jaki katalog danych osobowych pracodawca może przetwarzać w trakcie zatrudnienia bez zgody pracowników? W jakich przypadkach niezbędna jest zgoda pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych?

Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca bez zgody osób ubiegających się o zatrudnienie? Kiedy na etapie rekrutacji wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Jaki katalog danych osobowych pracodawca może przetwarzać w trakcie zatrudnienia bez zgody pracowników? W jakich przypadkach niezbędna jest zgoda pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych?

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:30
15 grudnia

Czas zakończenia
13:30
15 grudnia

Materiały
TAK
(dla posiadaczy abonamentu)