Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby zapewnić nadzór nad nieprawidłowościami w swojej organizacji oraz ich sygnalizowaniem. Zakres Dyrektywy obejmuje rewolucyjne obowiązki dla przedsiębiorców dotyczące m.in. ochrony pracowników, byłych pracowników, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, kandydatów do pracy.

Za niecałe trzy miesiące mija termin dostosowania podmiotów publicznych, firm prywatnych zatrudniających ponad 250 osób oraz firm sektora finansowego do wymogów Dyrektywy. W pierwszym terminie, czyli od 17 grudnia 2021 roku, regulacje obejmą kilkanaście tysięcy podmiotów.

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się jak i do kiedy wdrożyć tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów oraz poznają narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości.

Informacje wstępne

• Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów
• Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
• Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur
• Termin wdrożenia dyrektywy

Kim jest sygnalista

• Definicja sygnalisty
• Warunki objęcia ochroną sygnalisty

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

• Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
• Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?

Środki ochrony sygnalistów.

• Zakaz działań odwetowych
• Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
• Środki wsparcia
• Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej

Sankcje

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
29 listopada

Czas zakończenia
12:00
29 listopada

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA