Celem spotkania jest zainteresowanie trudną problematyką zwolnień pracowniczych. Prawidłowym składaniem oświadczeń woli i możliwościami wycofania się z niego, omówienie możliwych przypadków, które zdarzają się w praktyce.

1. Umowa o pracę a umowa cywilno-prawna, różnice i konsekwencje w zastosowaniu:
• definicja stosunku pracy,
• test na stosunek pracy,
• miejsce wykonywania pracy – ważny składnik umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron:
• wymogi formalne zastosowania ww. sposobu rozwiązania umowy o pracę, dopuszczalność trybu,
• przykłady praktyczne

3. Zasady wypowiadania umów o pracę:
• wypowiedzenie wymogi formalne – dopuszczalność
• przesłanki uzasadniające wypowiedzenie,
• rodzaje podmiotów, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę,
• przyczyna wypowiedzenia – naprawdę ważna rzecz,
• wypowiedzenie warunków pracy i płacy,
• długość okresu wypowiedzenia i możliwości jego skrócenia,
• przykłady praktyczne,
• orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie,
• czyli jak zrobić to skutecznie?

Dawid Baran

Dawid Baran

Dawid jest specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
14:30
20 stycznia 2023

Czas zakończenia
15:30
20 stycznia 2023

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button