1. W jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikom termin udzielenia urlopu wypoczynkowego?
  2. Kiedy to pracownik ma prawo rozpocząć urlop wypoczynkowy bez zgody pracodawcy?
  3. Czy pracodawca w każdej sytuacji ma obowiązek udzielić pracownikom urlopu na żądanie?
  1. W jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikom termin udzielenia urlopu wypoczynkowego?
  2. Kiedy to pracownik ma prawo rozpocząć urlop wypoczynkowy bez zgody pracodawcy?
  3. Czy pracodawca w każdej sytuacji ma obowiązek udzielić pracownikom urlopu na żądanie?
7

Michał Podsiedlik
Adwokat, Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:30
19 października

Czas zakończenia
14:00
19 października

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA