Celem webinarium jest przedstawienie wybranych zagadnień podatkowych związanych z kalkulacją CIT i wypełnieniem CIT-8 za 2022 r.

Podczas webinarium, w szczególności poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem podatku CIT na przełomie 2022 i 2023.

I. Informacje ogólne w zakresie kalkulacji CIT i przejścia z wyniku księgowego na wynik podatkowy.

II. Przychody podatkowe:
1. Zasady rozliczania przychodów podatkowych na przełomie roku.
2. Określenie momentu powstania przychodu podatkowego (zasada memoriałowa, kasowa i przychody rozliczane okresowo).
3. Zaliczki i przedpłaty a przychód.
4. Szczególne rodzaje przychodów (przychody z nieodpłatnych świadczeń; przychody z refakturowania).
5. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów – przychody z zysków kapitałowych i z innych źródeł.

III. Koszty uzyskania przychodów:
1. Moment rozpoznania kosztów podatkowych na przełomie roku.
2. Koszty bezpośrednie – rodzaje oraz zasady rozliczenia w czasie.
3. Koszty pośrednie – zasady kwalifikacji i rozliczenia na przełomie roku.
4. Przypisanie kosztów do dwóch źródeł przychodów.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
08 lutego 2023

Czas zakończenia
11:00
08 lutego 2023

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button