Celem webinaru jest skupienie się na zasadach prezentowania informacji o rozbieżnościach między wynikiem w rachunkowości i podatku dochodowym. Korzyści to usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowywania noty podatkowej.

1. Kiedy przygotowanie noty podatkowej jest obowiązkowe a kiedy dobrowolne?
2. Techniczne aspekty przygotowania noty
3. Przychody i koszty w rachunkowości – zasady, które determinują różnice do podatku dochodowego
4. Tytuły rozbieżności przejściowych i trwałych miedzy rachunkowością a podatkiem dochodowym i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
5. Przykłady pokazania danych w nocie podatkowej
6. Nota a odroczony podatek dochodowy

Katarzyna Trzpioła

dr Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
13:45
02 grudnia

Czas zakończenia
14:45
02 grudnia

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button