Podczas spotkania omówione zostaną propozycje Ministra Finansów w zakresie pakietu Slim VAT 3. Dotychczasowe doświadczenia z pakietami Slim VAT wskazują, że ocena tych zmian jest dość trudna. Część rozwiązań jest korzystna dla podatników, część zaś swym charakterem przypomina rozwiązania rodem z „Polskiego Ładu”. Jak będzie tym razem?

1. Zmiana progu obrotu dla „małego podatnika”
2. Kursy walut obcych przy korektach faktur
3. Prawo do odliczenia z tytułu WNT
4. Zmiany w zakresie rozliczania proporcjonalnego VAT naliczonego
5. Wystawianie faktur zaliczkowych
6. Sankcje w VAT

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
21 lutego 2023

Czas zakończenia
13:00
21 lutego 2023

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button