Celem webinarium jest omówienie zasad rozliczania przychodów podatkowych na gruncie CIT. Webinarium obejmuje kompleksowe omówienie zagadnienia związanego z przychodami w CIT, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.
Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone zarówno dla osób początkujących, które rozpoczynają pracę w księgowości, jak również osób doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę (dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu)

I. Przychody podatkowe

1. Przychody z działalności gospodarczej – zasady ogólne, moment powstania przychodu
2. Przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług
3. Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
4. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
5. Zaliczki a rozliczenie CIT
6. Refakturowanie a data powstania przychodu.
7. Korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz
8. Nieodpłatne świadczenia w CIT
9. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej
10. Przychody z zysków kapitałowych i pozostałych źródeł – zasady rozliczenia

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
22 września

Czas zakończenia
11:00
22 września

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button