Webinar ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u źródła (WHT) zarówno w aspekcie zmian od 2022 r., jak i bieżących problemów z poborem podatku.

Program:

Zmiany od 2019 r.

1. Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej staranności.

2. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner – jak zweryfikować kontrahenta

Zmiany w Polskim Ładzie:

1. Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – mechanizm „pay and refund”.

2. Ograniczenie stosowania mechanizmu pay and refund (podmioty powiązane i należności bierne)

3. Oświadczenie płatnika i opinia o stosowaniu preferencji jako sposoby na niepobieranie podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN

4. Umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
02 grudnia

Czas zakończenia
14:00
02 grudnia

Materiały
TAK
(dla posiadaczy abonamentu)