Celem webinaru jest przedstawienie wybranych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VART, które wejdą w życie w 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Webinar jest wprowadzeniem do konferencji podczas której wszystkie zmiany zostaną omówione w sposób kompleksowy.

UWAGA: Program może ulec modyfikacji zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego.

I. Wybrane zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

1. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
2. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
4. „Likwidacja” karty podatkowej
5. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
3. Nowy CIT „estoński”

III. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT.

1. Grupy VAT

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań. Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleniach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Doradca podatkowy, Partner LTCA. Daniel doradza Klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT oraz CIT. Autor licznych publikacji specjalistycznych oraz wykładowca na szkoleniach prawnych i podatkowych.

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Doradca podatkowy, Partner LTCA. Daniel doradza Klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT oraz CIT. Autor licznych publikacji specjalistycznych oraz wykładowca na szkoleniach prawnych i podatkowych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
21 października

Czas zakończenia
12:00
21 października

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA