Czy pracownica musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o karmieniu piersią? Do kiedy pracownicy przysługują przerwy na karmienie? Czy pracownica może narzucić pracodawcy konkretne godziny przerw na karmienie? Czy przerwy na karminie są uwzględniane w ewidencji czasu pracy?

Czy pracownica musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o karmieniu piersią? Do kiedy pracownicy przysługują przerwy na karmienie? Czy pracownica może narzucić pracodawcy konkretne godziny przerw na karmienie? Czy przerwy na karminie są uwzględniane w ewidencji czasu pracy?

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracownika działu kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (czas pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr i płac, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:30
16 listopada

Czas zakończenia
13:30
16 listopada

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA