Przedmiotem webinaru będzie omówienie zasad opłacania składek zdrowotnych w 2022 roku. Podczas webinaru omówione zostaną reguły opłacania składek w różnych formach prowadzenia działalności (skala, ryczałt, podatek liniowy, powołanie).

1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców
2. Minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców
3. Nowe terminy i zasady deklarowania podstawy i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
4. Przykłady kalkulacji składki zdrowotnej dla różnych forma działalności

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska
Doradca podatkowy

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
21 stycznia

Czas zakończenia
13:00
21 stycznia

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)