Celem Webinarium jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawidłową identyfikacją daty powstania obowiązku podatkowego. Zagadnienie to omówione zostanie z uwzględnieniem wybranych przykładów praktycznych oraz najczęściej występujących zagadnień budzących wątpliwości przedsiębiorców.

Webinarium służyć będzie usystematyzowaniu wiedzy o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz zwrócenie uwagi uczestników na najistotniejsze zagadnienia wymagające oceny przy weryfikacji obowiązku podatkowego.

1) Jak rozumieć moment wykonania świadczenia
2) Problematyka świadczeń ciągłych
3) Wyjątek związany z wcześniejszym rozpoznaniem momentu podatkowego (zaliczki)
4) Regulacje szczególne, gdy decyduje data zapłaty lub data wystawienia faktury
5) Moment podatkowy świadczeń refakturowanych
6) Najczęstsze problemy podatników związane z identyfikacją momentu podatkowego
7) Skutki błędnego rozpoznania momentu podatkowego

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz
Adwokat

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
19 stycznia

Czas zakończenia
11:00
19 stycznia

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)