Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad płynących z pakietu „Quick Fixes” oraz najnowszego orzecznictwa w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w modelu uproszczonym.

A. Transakcje łańcuchowe
1. Określenie transakcji ruchomej i nieruchomej.
2. Rola zasad INCOTERMS
3. Uproszczenie wynikające z quick-fixes

B. Transakcje trójstronne uproszczone
4. Warunki zastosowania uproszczenia.
5. Fakturowanie i rozliczenie WTT w raportowaniu JPK.
6. Ryzyka związane z transakcjami WTT

Urszula Mazurek

Urszula Mazurek
Adwokat

Urszula jest adwokatem specjalizującym się w VAT i podatku akcyzowym. Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z międzynarodowych strategii podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto odbywa aplikację adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz jest w trakcie zdobywania uprawnień Doradcy podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w jednej z największych kancelarii prawno-podatkowych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego wchodzącej w skład tzw. „wielkiej czwórki”. Doradza klientom w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla rozliczeń transakcji krajowych i transgranicznych, w szczególności pod kątem opracowania łańcuchów dostaw towarów i ich dokumentowania. Ma szerokie doświadczenie w projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek działających w różnych branżach. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
10:00
06 marca 2023

Czas zakończenia
11:00
06 marca 2023

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button