30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.
Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Podczas webinaru przedstawione zostaną głównie zmiany w ustawie o AML, których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.
Webinar dedykowany jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.

1. Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej
2. Rozszerzony katalog środków bezpieczeństwa finansowego i nowe zasady ich stosowania
3. Nowa definicja transakcji okazjonalnej
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, szerszy katalog obowiązków instytucji obowiązanej
5. Zmiany w zakresie sytuacji, w których instytucja obowiązana może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
6. Transakcje z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, nowe obowiązki instytucji obowiązanych
7. Oddziały instytucji obowiązanych – nowe zasady tworzenia
8. Obowiązek przechowywania dokumentacji przez instytucje obowiązane – rozszerzenie katalogu dokumentów
9. Zmiany w wewnętrznej procedurze AML
10. Nowy zakres wymogów szkoleniowych z zakresu AML
11. Zmiany w procedurze zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronie sygnalistów
12. Uchylenie rozdziału 11a ustawy
13. Nowe zasady prowadzeni działalności na rzecz trustów lub na rzecz spółek
14. Nowe zasady kontroli i nadzory wewnętrznego instytucji obowiązanej
15. Nowy katalog kar administracyjnych
16. Zmiany w CRBR, w tym w szczególności rozszerzenie katalog instytucji podlegających zgłoszeniu, zmiana zakresu zgłaszanych danych oraz nowe sankcje

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
06 grudnia

Czas zakończenia
14:00
06 grudnia

Materiały
TAK
(dla posiadaczy abonamentu)