30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.

Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Podczas webinaru przedstawione zostaną głównie zmiany w ustawie o AML, których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.

Webinar dedykowany jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.

 1. Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej
 2. Rozszerzony katalog środków bezpieczeństwa finansowego i nowe zasady ich stosowania
 3. Nowa definicja transakcji okazjonalnej
 4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, szerszy katalog obowiązków instytucji obowiązanej
 5. Zmiany w zakresie sytuacji, w których instytucja obowiązana może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 6. Transakcje z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, nowe obowiązki instytucji obowiązanych
 7. Oddziały instytucji obowiązanych – nowe zasady tworzenia
 8. Obowiązek przechowywania dokumentacji przez instytucje obowiązane – rozszerzenie katalogu dokumentów
 9. Zmiany w wewnętrznej procedurze AML
 10. Nowy zakres wymogów szkoleniowych z zakresu AML
 11. Zmiany w procedurze zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronie sygnalistów
 12. Uchylenie rozdziału 11a ustawy
 13. Nowe zasady prowadzeni działalności na rzecz trustów lub na rzecz spółek
 14. Nowe zasady kontroli i nadzory wewnętrznego instytucji obowiązanej
 15. Nowy katalog kar administracyjnych
 16. Zmiany w CRBR, w tym w szczególności rozszerzenie katalog instytucji podlegających zgłoszeniu, zmiana zakresu zgłaszanych danych oraz nowe sankcje
Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i MDR. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizami benchmarkingowymi, TP compliance oraz raportowaniem schematów podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach (ponad 600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu compliance, schematów podatkowych (MDR) i cen transferowych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
14 października

Czas zakończenia
14:00
14 października

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA