Celem Webinaru jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w ramach procedury VAT marża z uwzględnieniem usług turystyki.
Podczas Webinaru przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia stanowiące wstęp do szkolenia w powyższym zakresie.

I. Wprowadzenie do procedury VAT marża
II. VAT marża w turystyce
– Pojęcie usługi turystyki
– Zakres usług opodatkowanych wg procedury VAT marża
– Usługi własne i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty
– Świadczenia kompleksowe w turystyce
– Pojęcie i zasady ustalania marży
– Najczęściej pojawiające się problemy w ustaleniu marży

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska
Doradca podatkowy

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
02 marca 2023

Czas zakończenia
13:00
02 marca 2023

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button