Webinar stanowi wprowadzenie do szkolenia dotyczącego rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych z uwzględnieniem najnowszych, wprowadzonych i planowanych, zmian w podatku VAT.
Webinar adresowane jest do osób zajmującym się podatkiem VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

I. Jednostki budżetowe oraz organy władzy publicznej podatnikami podatku VAT w tym:
1. omówienie czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT,
2. terminy powstawania obowiązku podatkowego,
3. zwolnienia przedmiotowe,
II. Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem ich specyfiki z zakresie obowiązkowego liczenia proporcji, na przykładach, w tym:
1. kwalifikowanie czynności (przychodu, obrotu) dla ustalenia prewspółczynnika na dany rok w tym z tytułu otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat i innych należności o podobnym charakterze,
2. czynności wyłączone z prewspółczynnika,
3. korekta „prewspółczynnika” po zakończeniu roku,
4. odliczenie z uwzględnieniem struktury sprzedaży.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska
Doradca podatkowy

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Czas rozpoczęcia
12:00
04 października

Czas zakończenia
13:00
04 października

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button