Zadzwoń do nas!

(+48) 534 875 767
pn.-pt. 9.00-17.00

Rewolucja w podatkach dochodowych – podatek CIT 2018 / 2019

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianom w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.

NOWY PROGRAM !

Pobierz program


Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja podatkowa

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla podatników pozostanie całkowicie nowa Ordynacja podatkowa.

NOWY PROGRAM !

Pobierz program


Split payment i inne mechanizmy uszczelniające VAT

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie ustawy o VAT zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw.

Pobierz program


VAT 2018 / 2019 – rewolucyjne zmiany przepisów, najnowsze orzecznictwo i
interpretacje

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r. W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem przez MF mechanizmów zmierzających do uszczelnienia systemu VAT (takich jak m.in. STIR, biała lista podatników) oraz związane z rewolucyjnymi zmianami w zakresie kas fiskalnych.

Pobierz program


Ceny transferowe 1 - dniowe

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w świetle polskich i międzynarodowych przepisów. Szkolenie służyć ma praktycznemu rozwiązaniu problemów wynikających z nowelizacji przepisów, która weszła w życie w 2017 roku.

Pobierz program


Ceny transferowe 2 - dniowe

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w świetle polskich i międzynarodowych przepisów. Szkolenie obejmuje przedstawienie zagadnień ogólnych związanych z cenami transferowymi takich jak identyfikacja powiązań, omówienie metod szacowania dochodu oraz podstawowych elementów dokumentacji cen transferowych wraz z sankcjami za brak lub niewłaściwe przygotowanie dokumentacji. Szkolenie służyć ma praktycznemu rozwiązaniu problemów wynikających z nowelizacji przepisów, która weszła w życie w 2017 roku.

Pobierz program


Podatek u źródła rozliczanie transakcji międzynarodowych na gruncie podatków dochodowych

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

NOWY PROGRAM !

Pobierz program


Działania marketingowe – aspekty podatkowe

Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod kątem podatkowym, jak również wskażą jak powinno się dokonywać dokumentowania poszczególnych wydatków.

Pobierz program


Ryzyka i odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej – aspekty prawne, karne i karnoskarbowe oraz podatkowe - system compliance jako narzędzie ograniczające ryzyka

Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z ryzykami, które mogą wystąpić w przypadku naruszenia przepisów prawnych i podatkowych w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo, omówione zostaną kwestie związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym odpowiedzialności zarówno spółki, jak i kadry zarządzającej oraz pracowników i współpracowników, w tym w szczególności w aspekcie przepisów podatkowych, karnych i karnoskarbowych.

Pobierz program


Podróż służbowa – zasady rozliczeń z pracownikami oraz samochód w firmie – aspekty prawne, podatkowe i praktyczne zastosowanie

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących podróży służbowych i ich skutków na gruncie podatkowym oraz prawnym. Szkolenie dotyczyć będzie najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych związanych z podróżami służbowymi, a ich omówienie zostanie oparte na orzecznictwie sądowym i stanowiskach organów podatkowych. W trakcie zajęć poruszone zostaną także inne regulacje prawne z zakresu prawa pracy, bezpośrednio związane z podróżami służbowymi. Program przewiduje również przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z dokumentowaniem podróży służbowych, w oparciu o stanowiska orzecznicze i podatkowe. Ponadto omówione zostaną przykładowe stany faktyczne, a uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań i podawania przykładów do analizy.

Pobierz program


Windykacja należności w biznesie

Szkolenie ma na celu omówienie procesu windykacji należności od pierwszego kontaktu z klientem po końcowe wyegzekwowanie należności. Zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia rozmów windykacyjnych, dostosowanych do danego typu dłużnika. Program przewiduje omówienie nie tylko podstawowych zagadnień z zakresu windykacji takich jak wezwanie do zapłaty, ale zakłada również ukazanie możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi wierzytelnościami. Zajęcia mają na celu dostarczenie instrumentów prawnych w celu m.in. radzenia sobie z przedawnieniem roszczeń, jak również prowadzenia windykacji mimo stwierdzonej bezskuteczności egzekucji. Szkolenie będzie oparte na przykładach pism, oświadczeń, rozwiązaniach prawnych, które poprzez stosowanie ich w codziennej pracy, ułatwiają windykację należności. Zostaną też zaprezentowane postanowienia stosowane w umowach.

Pobierz program


PARTNERY

Aby poznać ofertę wyślij do nas zapytanie o szkolenie

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez podmioty z grupy LTCA, tj. spółkę LTCA II Sp. z o.o. oraz LTC Aquila Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k. obie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa, jako współadministratorów danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną.

Wiem, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

Wyrażam ponadto zgodę na używanie przez podmioty z grupy LTCA przez moich danych przez telekomunikacyjne urządzenia końcowe dla celów kontaktu i marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty z grupy LTCA wskazane powyżej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pełna treść klauzuli