30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.

Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Na szkoleniu przedstawione zostaną zmiany zarówno obowiązujące od 31 lipca, jak i te których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.

Naruszenie znowelizowanych przepisów o AML to wciąż szereg różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)

Szkolenie dedykowane jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.

1. Ustawa o AML
• Ogólne założenia ustawy
• Definicja prania brudnych pieniędzy

2. Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej

3. Obowiązki instytucji obowiązanych
• Ocena ryzyka – praktyczne omówienie przeprowadzenia oceny ryzyka oraz czynników za pomocą, których dokonujemy oceny
• Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy należy je stosować
• Zasady szkolenia pracowników– czy wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu szkoleniu AML?
• Zasady zgłaszania nieprawidłowości – jak wprowadzić odpowiednią procedurę i kto jest zobowiązany do zgłaszania nieprawidłowości

4. Obowiązki wynikające z ustawy, a ochrona danych osobowych

5. Wewnętrza procedura AML
• Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur i nowe obowiązki kadry zarządzającej
• Elementy procedury
• Procedura KYC – know your customer, jakie elementy powinna zawierać
• Wdrożenie procedury

6. Raportowanie do GIIF
• Transakcje podlegające raportowaniu
• Zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy
• Raportowanie okresowe
• Zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Zasady kontroli instytucji obowiązanych
• Podmioty uprawnione do kontroli

8. Sankcje
• Kary administracyjne
• Kary pieniężne
• Odpowiedzialność karna

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i MDR. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizami benchmarkingowymi, TP compliance oraz raportowaniem schematów podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach (ponad 600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu compliance, schematów podatkowych (MDR) i cen transferowych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
20 października

Czas zakończenia
15:00
20 października

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

49 PLN
(dla max. 5 osób z firmy, która posiada abonament)

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA