Każdy temat z naszej oferty szkoleń możemy zorganizować na Państwa życzenie w formie szkolenia wewnętrznego. Szkolenia takie organizujemy w formule online z wykorzystaniem narzędzi preferowanych przez Państwa pracowników tj. m.in. Microsoft Teams, Clickmeeting. 

Zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość dostosowania zawartości merytorycznej spotkania, terminu i miejsca realizacji.  Tu z pomocą przychodzą eksperci Kancelarii LTCA oraz uznani w Polsce specjaliści zewnętrzni, praktycy w dziedzinie prawa, podatków, rachunkowości, kadr, płac i finansów.

Szkolenia “in company” to doskonała alternatywa w stosunku do szkoleń organizowanych w formule otwartej, nie tylko ze względu na indywidualny charakter, ale również aspekty finansowe. Dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w zakresie obejmującym merytoryczne aspekty organizowanego szkolenia.

PODATKI

 • Zmiany w podatkach 2020/2021
 • Podatek od towarów i usług 2021 – zmiany oraz przegląd problemów praktycznych
 • Zmiany podatku dochodowym od osób prawnych 202/2021
 • Nowe zasady raportowania VAT – JPK _VAT
 • Faktura VAT 2021
 • SLIM VAT
 • Raportowanie schematów podatkowych MDR
 • VAT w transakcjach międzynarodowych 2021 (WDT, WNT, eksport, import, transakcje łańcuchowe, usługi)
 • Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX
 • Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Podatki w marketingu
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Różnice kursowe – aspekty podatkowe i rachunkowe
 • Podatek u źródła
 • Ceny transferowe
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne.
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek akcyzowy w 2021 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

KADRY I PŁACE

 • Prawo pracy w 2021 r.
 • Prawo pracy dla managerów
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy – aspekty praktyczne
 • Czas pracy w jednostkach samorządowych
 • Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Delegowanie pracowników za granicę
 • Ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Umowy cywilnoprawne 2021
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

RACHUNKOWOŚĆ

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
 • Sprawozdanie finansowe według UoR i/lub MSR i MSSF
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • Leasing
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Instrumenty finansowe
 • Podatek dochodowy odroczony
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Techniki fałszowania sprawozdań finansowych

CONTROLLING I FINANSE

 • Controlling – budżetowanie i kontrola kosztów, budżetów i wyników
 • Finanse dla niefinansistów
 • Excel w praktyce finansowej

PRAWO

 • System INTRASTAT w 2021 r.
 • INCOTERMS 2020
 • Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikające ze znowelizowanej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Ryzyka i odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej w świetle obecnych i planowanych regulacji

INNE

 • Windykacja należności
 • Baza danych odpadowych

Nasi eksperci specjalizują się w szkoleniach dla takich branż jak:

 • Branża budowlana i deweloperska
 • Branża farmaceutyczna
 • Branża hotelarska i turystyczna
 • Branża IT
 • Branża medialna
 • Branża przemysłu i produkcji
 • Branża TSL
 • Branża ubezpieczeniowa
maria

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

pawelczyk-1

Marcin Pawełczyk
Key Account Manager

+48 535 195 861
marcin.pawelczyk@ltca.pl

Napisz do nas i zapytaj o szkolenia zamknięte!