06
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom zmian oraz najczęstszych problemów podatników sporządzających dokumentację cen transferowych za rok 2022. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również jakie zmiany obowiązują ich w nowym roku 2023, do kiedy zostały przesunięte terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, jak również przedstawimy najczęstsze problemy w określaniu obowiązków dokumentacyjnych, które spotkały spółki w związku z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w roku 2023.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

07
Lutego 2023

Czas: 09:00 – 10:00
Cena: 0 PLN

Celem jest wskazanie w jakim zakresie różne premie uwzględniane są przy ustalaniu wysokości świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

07
Lutego 2023

Czas: 11:00 – 12:00
Cena: 0 PLN

Celem webinaru jest przedstawienie wybranych problemów podatkowych związanych z wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej. Webinar jest wstępem do szkolenia, podczas którego zagadnienia zostaną omówione w sposób szczegółowy.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

07
Lutego 2023

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

07
Lutego 2023

Czas: 08:45 – 09:45
Cena: 0 PLN

Cel: Kalkulacja kosztów i ceny dla produkcji wieloetapowej według wymogów rachunkowości finansowej i zarządczej

Michał Chalastra

Michał Chalastra

07
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Przedmiotem webinaru będą zagadnienia dotyczące prawnych, podatkowych i innych skutków zatrudniania członków zarządu w spółkach kapitałowych

Monika Markisz

Monika Markisz

08
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest przedstawienie wybranych zagadnień podatkowych związanych z kalkulacją CIT i wypełnieniem CIT-8 za 2022 r.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

09
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem Webinarium jest przybliżenie założeń projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej obowiązkowe stosowania e-faktury (faktury ustrukturyzowanej) i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

09
Lutego 2023

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

10
Lutego 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

13
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Korzyści:
• poznanie najczęstszych błędów w komunikacji ze współpracownikami,
• trening umiejętności współpracy,
• trening efektywnej komunikacji z podwładnymi,
• trening umiejętności budowania efektywnego zespołu

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Mariusz Błaszczuk

Mariusz Błaszczuk

13
Lutego 2023

Czas: 12:00 – 13:00
Cena: 0 PLN

Nieruchomości komercyjne są to budynki i lokale przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem umowy najmu powierzchni komercyjnej najczęściej są lokale usługowe, biura czy magazyny. Podczas webinaru zostaną zarysowane najważniejsze elementy umowy najmu komercyjnego, z uwzględnieniem praktycznego spojrzenia na omawiane zagadnienie.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis

13
Lutego 2023

Czas: 14:30 – 15:30
Cena: 0 PLN

W efekcie udziału w webinarium uczestnicy będą potrafili bezproblemowo ustalić czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga zawarcia porozumienia z przedstawicielstwem pracowniczym czy wystarczy wydanie w tym zakresie regulaminu przez pracodawcę.

Michał Olesiak

Michał Olesiak

14
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinaru jest omówienie zasad ujmowania w księgach rachunkowych różnych tytułów związanych z rozrachunkami z właścicielami jednostki. Zwrócona zostanie uwaga na właściwe prezentowanie w księgach i sprawozdaniach m.in. rozrachunków związanych z wnoszeniem kapitału, pożyczkami, dywidendami i zaliczkami na dywidendy.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

14
Lutego 2023

Czas: 08:45 – 09:45
Cena: 0 PLN

Cel: W Polsce cały czas jest brak rąk do pracy, wobec czego musimy szukać pracowników za granicą. W chwili obecnej w Polsce znajduje się kilka milionów obywateli Ukrainy, którzy potrzebują pracy – dowiedz się, jak ich zatrudnić.

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

15
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego

Renata Cybulska

17
Lutego 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

20
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinaru jest omówienie zasad fiskalizacji sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, a w szczególności poszczególnych zwolnień – podmiotowych i przedmiotowych, z których mogą skorzystać podatnicy w roku 2023.

Urszula Mazurek

Urszula Mazurek

21
Lutego 2023

Czas: 12:00 – 13:00
Cena: 0 PLN

Podczas spotkania omówione zostaną propozycje Ministra Finansów w zakresie pakietu Slim VAT 3. Dotychczasowe doświadczenia z pakietami Slim VAT wskazują, że ocena tych zmian jest dość trudna. Część rozwiązań jest korzystna dla podatników, część zaś swym charakterem przypomina rozwiązania rodem z „Polskiego Ładu”. Jak będzie tym razem?

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

21
Lutego 2023

Czas: 12:00 – 13:00
Cena: 0 PLN

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

22
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest wskazanie i omówienie różnic w ustaleniu podstawy wymiaru składek i przychodu podatkowego jakie występują przy rozliczaniu świadczeń nieodpłatnych na przykładzie udostępnienia lokalu mieszkalnego.

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

22
Lutego 2023

Michał Olesiak

Michał Olesiak

23
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Zapraszamy na webinar „Podatkowe podsumowanie miesiąca – luty 2023” który poprowadzi Pan Marcin Zarzycki Adwokat, Doradca podatkowy z Kancelarii LTCA.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

01
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Webinar ma na celu przybliżenie istoty pochodzenia towaru w transakcjach towarowych z państwami trzecimi, jakie są związane z tym korzyści ale i jakie ryzyka m.in. czym jest pochodzenie towaru. I jakie ma znaczenie, preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towaru.

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

01
Marca 2023

Czas: 14:30 – 15:30
Cena: 0 PLN

W efekcie udziału w webinarium uczestnicy będą potrafili bezproblemowo wypełnić skierowania na badania profilaktyczne. Otrzymają odpowiedź na pytanie jak pracodawca może skutecznie odwołać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy.

Michał Olesiak

Michał Olesiak

02
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Korzyści:
Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
• tworzenia planu zebrania
• doboru odpowiednich środków przekazu
• formułowania podsumowań

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Mariusz Błaszczuk

Mariusz Błaszczuk

02
Marca 2023

Czas: 12:00 – 13:00
Cena: 0 PLN

Celem Webinaru jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w ramach procedury VAT marża z uwzględnieniem usług turystyki. Podczas Webinaru przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia stanowiące wstęp do szkolenia w powyższym zakresie.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska

03
Marca 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

03
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem niniejszego webinaru jest przybliżenie w telegraficznym skrócie problematyki związanej z odpowiedzialnością, jaką ponoszą członkowie zarządów spółek.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis

06
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych w obrocie wewnątrzunijnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad płynących z pakietu „Quick Fixes” oraz najnowszego orzecznictwa w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w modelu uproszczonym.

Urszula Mazurek

Urszula Mazurek

07
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

W trakcie szkolenia przestawione zostaną przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podatku od nieruchomości, w tym najnowsze wyjaśnienia, analizy czy komentarze. Prowadząca zapozna uczestników z wybranymi aspektami opodatkowania gruntów, budynków i niektórych budowli podatkiem od nieruchomości.

Monika Markisz

Monika Markisz

07
Marca 2023

Czas: 11:30 – 12:30
Cena: 0 PLN

Celem webinaru jest omówienie zagadnień związanych z techniką przygotowania elektronicznej struktur sprawozdania, jego podpisania i zaprezentowania właściwym organom. Omówione zostanie, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby struktura elektroniczna nie sprawiała problemów.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

09
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem Webinaru jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Podczas Webinaru przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia stanowiące wstęp do szkolenia w powyższym zakresie.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

10
Marca 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

13
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem jest omówienie obowiązków informacyjnych jakie ciążą na pracodawcach i zleceniodawcach na różnych etapach związanych z obsługą potrąceń.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

13
Marca 2023

Czas: 12:00 – 13:00
Cena: 0 PLN

Webinar ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u źródła (WHT). W szczególności w aspekcie zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. w zakresie tzw. mechanizmu pay and refund.

Diana Guzek

Diana Guzek

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

14
Marca 2023

Czas: 14:30 – 15:30
Cena: 0 PLN

Celem webinaru jest pokazanie różnic między dwiema najpopularniejszymi umowami cywilnoprawnymi, które cały czas pozostają atrakcyjną alternatywą dla stosunku pracy. Wiedza o różnicach pozwala uniknąć wielu negatywnych konsekwencji – w szczególności w zakresie składek ZUS.

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

15
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest omówienie wybranych podstawowych zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

15
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest wyposażenie organów administracji publicznej w wiedzę niezbędną do procedowania w zakresie składanych skarg, wniosków i petycji.

Renata Cybulska

17
Marca 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

17
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Webinarium jest wprowadzeniem do szkolenia dotyczącego rocznego rozliczania dochodów osiągniętych w roku 2022 przez podatnika podatku PIT. W trakcie webinarium omówione zostaną zasady rozliczenia dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

20
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom podstaw systemu podatkowego, zawartych w Ordynacji podatkowej. Zasady zawarte w Ordynacji podatkowej, to swego rodzaju baza, bez której nie jest możliwe skuteczne odnalezienie się w gąszczu szczegółowych regulacji podatkowych.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

23
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Celem webinarium jest omówienie wybranych podstawowych zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Diana Guzek

Diana Guzek

24
Marca 2023

Czas: 09:30 – 10:30
Cena z abonamentem: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań: “Śniadanie podatkowe”, podczas których eksperci z Kancelarii LTCA będą przedstawiać najnowsze informacje podatkowe. Spotkania będą podzielone na dwie części: przegląd prasy i omówienie wybranego przez Państwa tematu. Widzimy się w każdy piątek o godz. 9:30!

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

24
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Druga odsłona ulg podatkowych w CIT. Omówiliśmy już ulgę na działalność badawczo-rozwojową oraz ulgę na ekspansję produktową (prowzrostową), teraz czas na ulgę na robotyzację oraz ulgę na prototyp.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

30
Marca 2023

Czas: 10:00 – 11:00
Cena: 0 PLN

Zapraszamy na webinar „Podatkowe podsumowanie miesiąca – marzec 2023” który poprowadzi Pan Marcin Zarzycki Adwokat, Doradca podatkowy z Kancelarii LTCA.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Call Now Button

Chcesz poznać ofertę Akademii LTCA
i otrzymać bezpłatny dostęp testowy do produktu?

Zostaw nam swoje dane, Doradca Akademii LTCA skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.