20
Maja 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady udzielania i korzystania z urlopów i zwolnień związanych z urodzeniem dziecka a także planowane na sierpień nowelizacje KP.

Wojciech Dyląg

Wojciech Dyląg

20
Maja 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 99 PLN + VAT
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego planowania czasu, lepszej organizacji pracy i skuteczności osobistej, własna diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu, trening umiejętności skutecznego delegowania zadań. Wypracowanie zasad efektywnego planowania, odpowiedź na pytanie – dlaczego często nie udaję się wykonać tego co zaplanujemy.

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

Patrycja Korpacka-Błaszczuk

23
Maja 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów pakietów Slim VAT 1 i 2 oraz założeń pakietu Slim VAT 3. Dodatkowo omówione zostaną aktualne problemy dotyczące rozliczeń VAT.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

25
Maja 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: od 399 PLN + VAT
Cena bez abonamentu: od 699 PLN + VAT
Lokalizacja: Warszawa

Trzydniowa konferencja z akademią LTCA z zakresu kadry i płace, podatki oraz rachunkowość.

31
Maja 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki podatków CIT i VAT w branży WOD-KAN oraz komunalnej. Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach: omówienie kluczowych zagadnień branżowych oraz omówienie ostatnich zmian podatkowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia branży.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

07
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad wystawiania faktur VAT. Szkolenie kierowane jest do osób rozpoczynających swoją przygodę z podatkiem od towarów i usług, a jego celem jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z dokumentowaniem sprzedaży oraz zagadnień, na które należy zwracać szczególną uwagę.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

08
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży TSL. Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach: wprowadzenia obszernego pakietu zmian związanych z Polskim Ładem oraz omówienie kluczowych zagadnień branżowych

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

09
Czerwca 2022

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

13
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 99 PLN + VAT
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. Od sierpnia Polska ma obowiązek wdrożyć przepisy, które dostosują Polskie prawo do unijnych dyrektyw.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

13
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Podczas szkolenia krok po kroku zostanie omówiony formularz CIT-8, aby pomóc Państwu w wypełnieniu i złożeniu zeznania rocznego. Na szkoleniu omówione zostaną ponadto wybrane (w tym najbardziej powszechne) załączniki do deklaracji CIT-8, tj. formularz CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/WZ oraz CIT/KW.

Diana Guzek

Diana Guzek

14
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży przemysłu i produkcji. Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach: wprowadzenia obszernego pakietu zmian związanych z Polskim Ładem oraz omówienie kluczowych zagadnień branżowych.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

15
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

W ramach szkolenia Monika Markisz – radca prawny i doradca podatkowy przedstawi zasady zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Prelegentka wskaże najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o. o. Omówione zostaną organy tej spółki i warunki ich działania.

Monika Markisz

Monika Markisz

22
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie zmian w Polskim Ładzie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz kolejnych modyfikacji przepisów planowanych od 1 lipca 2022 r. Podczas szkolenie omówione zostaną w sposób szczegółowy regulacje dotyczące podatku PIT, w tym w szczególności z perspektywy płatnika oraz przedsiębiorców.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Agnieszka Fijałkowska

Agnieszka Fijałkowska

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska

28
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązek raportowania dotyczy każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Może nim być każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

29
Czerwca 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży medialnej. Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach: omówienie kluczowych zagadnień branżowych oraz omówienie ostatnich zmian podatkowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia branży.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek