06
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 13:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 0 PLN

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń oraz korzyści płynących dla firm rodzinnych z możliwości, jakie daje nowa instytucja w polskim systemie prawnym – Fundacja Rodzinna.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

09
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 13:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Jest to kontynuacja szkolenia poświęconego podstawowym zagadnieniom podatku VAT. Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze światem podatku od wartości dodanej. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania regulacji unijnych, niejednokrotnie błędną ich implementację do krajowego porządku prawnego, ustalenie prawidłowego opodatkowania VAT danej transakcji bywa nie lada wyzwaniem. W trakcie szkolenia omówione i przedstawione na przykładach zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące VAT.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska

10
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów umowy najmu komercyjnego przy uwzględnieniem praktyki

Jolanta Brym Szylkajtis

Jolanta Brym Szylkajtis

13
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń samochodów na gruncie podatków dochodowych (CIT,PIT) oraz podatku od towarów i usług.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

14
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

W czasie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie funkcji członka zarządu z perspektywy procesu powołania, wykonywania obowiązków i zakończenia relacji ze spółką, Zatrudnienie członków zarządu będze zaprezentowane z perspektywy skutków podatkowych i ZUS

Monika Markisz

Monika Markisz

15
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• jak ustalić prawo do różnych rodzajów świadczeń
• jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach ogólnych i szczególnych
• czy i jak uwzględniać w podstawie różne składniki wynagrodzenia

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

16
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie zagadnień podatkowych związanych z kalkulacją CIT i wypełnieniem CIT-8 za 2022 r. Podczas szkolenia, w szczególności poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem podatku CIT na przełomie 2022 i 2023 r.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

17
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady, na których można wprowadzić pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników u każdego pracodawcy. Prowadzący szczegółowo omówi zasady wdrażania pracy zdalnej. Zarówno w przypadku gdy działają u niego organizacje związkowe, jak i w przypadku gdy funkcjonują przedstawiciele załogi.

Michał Olesiak

Michał Olesiak

20
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami w księgach i sprawozdaniu. Wspólnie z uczestnikami omówione będą nie tylko zasady wynikające z rachunkowości, ale tez prawa cywilnego i gospodarczego.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

21
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązek raportowania dotyczy każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Może nim być każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

22
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP.

Renata Cybulska

23
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych założeń projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej obowiązek stosowania e-faktury (faktury ustrukturyzowanej) wraz z omówieniem podstawowych zasad funkcjonowania Krajowego Systemu E-Faktur.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

24
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Wskazanie różnic jakie występują przy ustalaniu podstawy opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a podstawą składek na ubezpieczenie społeczne. W trakcie szkolenia omówione zostaną przykłady świadczeń, w przypadku których przychód podatkowy nie zawsze oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

27
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 14:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki najpopularniejszych roszczeń mogących się pojawić po obu stronach umowy o roboty budowlane oraz jak się przygotować do ich dochodzenia albo obrony przed nimi.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis

28
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 14:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie rozwiązań wynikających z pakietu Slim VAT 3 oraz omówienie dotychczasowej praktyki stosowania rozwiązań wynikających z pakietów Slim VAT 1 i Slim VAT-2.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

28
Lutego 2023

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Cel: przedstawienie zasad zatrudniania cudzoziemców, w tym legalizacji ich pobytu i pracy
Korzyści:
– poznanie zasad zatrudniania cudzoziemców
– poznanie możliwości legalizacji pobytu i pracy
– zwiększenie możliwości rekrutacyjnych danego podmiotu

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

Call Now Button