15
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami w 2021 …

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

15
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najważniejszych instytucji spółek prawa handlowego przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Szkolenie ma na celu …

Monika Markisz

Monika Markisz

18
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przybliżenie największych zmian w ustawie o VAT wprowadzonych w życie w ostatnim czasie, tj. tzw. pakietu VAT e-commerce. Pakiet ten obowiązuje od 1 lipca bieżącego roku i jest związany z implementacją do polskiej ustawy o VAT licznych regulacji unijnych: zmian w dyrektywie VAT oraz w rozporządzeniach wykonawczych, łącznie zwanych pakietem e-commerce.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

19
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień podatkowych związanych z powszechną praktyką wykorzystywania nieruchomości dla celów zarobkowych. Podczas szkolenia omówione zostaną …

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

20
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które wejdą w życie w 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Diana Guzek

Diana Guzek

20
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, …

Anna Kubicz

Anna Kubicz

22
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest spojrzenie na środki trwałe w świetle prawa bilansowego w tym MSR/MSSF, ustalenie podobieństw i różnic względem regulacji …

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

22
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Coraz więcej podmiotów i indywidualnych inwestorów zajmuje się kryptowalutami. Coraz częstsze są także sytuacje otrzymywania lub regulowania płatności kryptowalutami. Jak …

Marcelina Szwed-Ziemichód

Marcelina Szwed-Ziemichód

25
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem funkcją podatkową w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządów spółek oraz kadry menadżerskiej.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

26
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem konferencji jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAR, które wejdą w życie w 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Anna Kubicz

Anna Kubicz

27
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikowi …

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

9
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest pokazanie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

10
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Prosta spółka akcyjna jest kapitałową spółką prawa handlowego. Przepisy o prostej spółce akcyjnej obowiązują od 1 lipca 2021 roku. Celem szkolenia jest omówienie instytucji prostej spółki akcyjnej począwszy od zasad jej tworzenia, poprzez sposoby prowadzenia działalności w ramach prostej spółki akcyjnej czy jej likwidacji.

Monika Markisz

Monika Markisz

16
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z obszerną tematyką cen transferowych.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

19
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 99 PLN + VAT
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie dokonywania potrąceń w różnych sytuacjach.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

23
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian podatkowych przewidzianych w tzw. Polskim Ładzie.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

24
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Ulgi podatkowe B+R oraz IP Box pozwalają na realne oszczędności podatkowe.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

24
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

30
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest pokazanie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA