11
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia będzie analiza obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w biurze rachunkowym i w działach finansów i księgowości.

Monika Markisz

Monika Markisz

11
Października 2022

Czas: 10:00 – 13:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć zasady rozliczania podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych z uwzględnieniem najnowszych, wprowadzonych i planowanych, zmian w podatku VAT. W trakcie szkolenia zostanie poruszonych wiele zagadnień występujących w samorządzie a dotyczących bieżących rozliczeń, które wpływają lub będą wpływać na rzetelność rozliczeń.

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska

12
Października 2022

Czas: 10:00 – 13:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest omówienie planowanych na rok 2023 zmian w ustawie o podatku od towarów. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące finalnego brzmienia przepisów dotyczących instytucji Grupy VAT. Dodatkowo, omówione zostaną również proponowane zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

13
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe naliczanie wynagrodzenia. Skomplikowane i często niejednoznaczne przepisy mogą powodować błędne naliczanie składników wynagrodzenia. W ramach szkolenia omówione zostaną krok po kroku zasady ustalania wartości brutto różnych świadczeń z uwzględnieniem różnych wyroków, interpretacji i stanowisk SN, GIP, MRiPS

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

17
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Podczas szkolenia umówione zostaną podstawowe obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące dyscyplinowania pracowników oraz nakładania kar. Przybliżymy zagadnienia dotyczące wydawania poleceń służbowych oraz zwrócimy uwagę na granicę pomiędzy dyscyplinowaniem pracowników a zarzutem mobbingu.

Wojciech Dyląg

Wojciech Dyląg

18
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów.

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski

19
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Formularz TP-R to w praktyce „wyciąg” ze sporządzonej dokumentacji cen transferowych, w którym podatnicy podają informacje nie tylko na temat rodzaju realizowanych transakcji, ale również informacje związane z ustaleniem warunków realizowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz metody i wysokości cen stosowanych w takich transakcjach.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

19
Października 2022

Czas: 10:00 – 14:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian i nowości, jakie wprowadziła nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. Nowa ustawa deweloperska, która weszła w życie 1 lipca 2022 r.

Bolesław Szyłkajtis

Bolesław Szyłkajtis

21
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad związanych z obrotem towarami i usługami pomiędzy krajami unijnymi. Szkolenie kierowane jest do zarówno do osób, które rozpoczynają swoja przygodę z VAT jak i do osób, które w swojej działalności stale zajmują się problematyką rozliczeń tego rodzaju transakcji.

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

24
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

W trakcie szkolenia omówione zostaną także najczęstsze problemy związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz wydawaniem świadectw pracy. Szczególny nacisk zostanie położony na najczęstsze błędy w tym zakresie popełniane przez służby kadrowe. Istotna część szkolenia zostanie poświęcona planowanym zmianom, w tym kwestii dokumentów, które będą niezbędne aby zgodnie z prawem wprowadzić pracę zdalną.

Michał Olesiak

Michał Olesiak

25
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady związane z ujmowaniem przychodów wg najnowszego Krajowego Standardu Rachunkowości. Nowe regulacje objaśniają to, w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych. W jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

26
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u źródła (WHT). Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rezydencji podatkowej, należności podlegających WHT, certyfikatów rezydencji, obowiązków płatnika, poboru podatku, czy też obowiązków sprawozdawczych.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Diana Guzek

Diana Guzek

27
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w CIT, które weszły w życie w od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz planowanej modyfikacji przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. lub z datą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z projektem z dnia 27 czerwca 2022 r.).

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

28
Października 2022

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 399 PLN + VAT

Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod kątem podatkowym, jak również wskażą jak powinna wyglądać ich właściwa dokumentacja. Podczas szkolenia, szczególny nacisk zostanie położony na różnego rodzaju świadczenia nieodpłatne dokonywane na rzecz pracowników oraz kontrahentów.

Diana Guzek

Diana Guzek

Agnieszka Fijałkowska

Agnieszka Fijałkowska-Wocial

Klaudia Jachira

Klaudia Jachira

Call Now Button