22
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest spojrzenie na środki trwałe w świetle prawa bilansowego w tym MSR/MSSF, ustalenie podobieństw i różnic względem regulacji …

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

25
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem funkcją podatkową w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządów spółek oraz kadry menadżerskiej.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

26
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem konferencji jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAR, które wejdą w życie w 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Anna Kubicz

Anna Kubicz

27
Października 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jakich sytuacjach pracodawca może narzucić pracownikowi …

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

5
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Coraz więcej podmiotów i indywidualnych inwestorów zajmuje się kryptowalutami. Coraz częstsze są także sytuacje otrzymywania lub regulowania płatności kryptowalutami. Jak …

Marcelina Szwed-Ziemichód

Marcelina Szwed-Ziemichód

8
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży IT.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

8
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży medialnej.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

9
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest pokazanie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Kajetan Kubicz

Kajetan Kubicz

10
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Prosta spółka akcyjna jest kapitałową spółką prawa handlowego. Przepisy o prostej spółce akcyjnej obowiązują od 1 lipca 2021 roku. Celem szkolenia jest omówienie instytucji prostej spółki akcyjnej począwszy od zasad jej tworzenia, poprzez sposoby prowadzenia działalności w ramach prostej spółki akcyjnej czy jej likwidacji.

Monika Markisz

Monika Markisz

15
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

15
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży WOD-KAN.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

16
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z obszerną tematyką cen transferowych.

Anna Kubicz

Anna Kubicz

17
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży branży przemysłu i produkcji .

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

17
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży branży TSL .

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

19
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 99 PLN + VAT
Cena bez abonamentu: 199 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie dokonywania potrąceń w różnych sytuacjach.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

22
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży branży farmaceutycznej .

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

22
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży branży hotelarskiej i turystycznej.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

23
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian podatkowych przewidzianych w tzw. Polskim Ładzie.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

24
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Ulgi podatkowe B+R oraz IP Box pozwalają na realne oszczędności podatkowe.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

24
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

30
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem konferencji jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAT, które weszły w życie w 2021 r. oraz zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek

Anna Kubicz

Anna Kubicz

30
Listopada 2021

Czas: 10:00 – 15:00
Cena z abonamentem: 0 PLN
Cena bez abonamentu: 299 PLN + VAT

Celem szkolenia jest pokazanie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA