⎯⎯⎯⎯ KSeF EKSPERT

WDROŻENIE KSeF PROSTSZE, NIŻ MYŚLISZ

⎯⎯⎯⎯ Kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu KSEF

1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy zmierzą się z obowiązkową zmianą sposobu fakturowania i przymusem stosowania Krajowego Systemu E-Faktur.

Dla wielu firm, wejście w życie KSeF będzie prawdziwą rewolucją. Jednak ze wsparciem LTCA wdrożenie KSeF może być prostsze niż myślisz!

Przygotowaliśmy unikalne pakiety dedykowane dla Biur rachunkowych i Firm, w ramach których zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia KSeF.

Przygotuj się na KSeF z ekspertami LTCA!

⎯⎯⎯⎯ Wszystkie produkty KSEF EKSPERT

W ramach naszego pakietu otrzymują Państwo dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. To miejsce, gdzie użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, brać udział w dyskusjach i być na bieżąco z najnowszymi informacjami związanymi z KSeF.

Harmonogram KSEF

Pobierz harmonogram wydarzeń KSEF Ekspert, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne daty i szczegóły
dotyczące planowanych na jesień spotkań!

⎯⎯⎯⎯ Szkolenia KSEF

Pakiet co najmniej 5 szkoleń dotyczących KSeF, w ramach których omówimy kompleksowo zasady związane z e-fakturowaniem. Szkolenia będą prowadzone cyklicznie od września 2023 r. do wejścia w życie KSeF.

Obejrzyj darmowe szkolenie

⎯⎯⎯⎯ Szkolenia na żywo

16 listopada 2023 r.
10:00 - 15:00

⎯⎯⎯⎯ Nagrania ze szkoleń

⎯⎯⎯⎯ Webinary KSEF

Pakiet co najmniej 15 webinariów w ramach których omówimy zasady funkcjonowania KSeF, jak również skupimy się na poszczególnych elementach systemu KSeF. Webinary będą prowadzone cyklicznie od września 2023 r. do wejścia w życie KSeF.

Obejrzyj darmowy webinar

⎯⎯⎯⎯ Webinary na żywo

21 września 2023 r.
20:00 - 21:30

26 września 2023 r.
11:00 - 12:00

02 października 2023 r.
12:00 - 13:00

05 października 2023 r.
11:00 - 12:00

10 października 2023 r.
10:00 - 11:00

17 października 2023 r.
10:00 - 11:00

24 października 2023 r.
20:00 - 21:30

30 października 2023 r.
10:00 - 11:00

06 listopada 2023 r.
11:00 - 12:00

09 listopada 2023 r.
11:00 - 12:00

30 listopada 2023 r.
12:00 - 13:00

07 grudnia 2023 r.
10:00 - 11:00

12 grudnia 2023 r.
11:00 - 12:00

19 grudnia 2023 r.
20:00 - 21:30

⎯⎯⎯⎯ Spotkania i konsultacje dla Biur Rachunkowych

Cykliczne spotkania w ramach których odpowiemy na Wasze pytania dotyczące KSeF.

05 października 2023 r.
12:00 - 13:00

30 listopada 2023 r.
13:00 - 14:00

⎯⎯⎯⎯ Spotkania i konsultacje dla Przedsiębiorców

Cykliczne spotkania, na które możecie zaprosić Waszych Klientów, a my prostym i przejrzystym językiem przedstawimy zasadyfunkcjonowania KSeF odpowiemy na wszystkie pytania w zakresie KSeF.

26 września 2023 r.
11:00 - 12:00

09 listopada 2023 r.
12:00 - 13:00

07 grudnia 2023 r.
11:00 - 12:00

⎯⎯⎯⎯ Filmiki instruktażowe

Kilkuminutowe filmy o charakterze edukacyjnym i instrukcyjnym dotyczące nadchodzących zmian przepisów oraz zasad korzystania z KSeF. Filmy te podzielone zostały na osobne bloki tematyczne obejmujące: (i) wprowadzenie do KSeF, (ii) podstawowe zagadnienia e-faktury, (iii) zasady postępowania offline i kary pieniężne oraz (iv) strukturę logiczną e-faktury. Celem Filmów jest umożliwienie szybkiego zapoznania się z konkretnym zagadnieniem.

Obejrzyj darmowy filmik instruktażowy

⎯⎯⎯⎯ E-Booki

Pakiet co najmniej 4 e-booków obejmujących zarówno ogólne, jak i szczegółowe kwestie związane z KSeF.

*E-booki dostępne w ramach pakietów KSEF Ekspert dla Biur Rachunkowych i Firm

E-book obejmujący przedstawienie podstawowych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania KSeF wraz z uwagami i przykładami praktycznymi. E-book ten obejmuje zasady wystawiania i odbioru e-faktury zarówno w KSeF, jak i poza nim, w tym m.in. informacje o rodzajach faktur jakie prześlemy za pomocą tego systemu, o działaniach offline oraz o odpowiedzialności za uchybienia związane z wystawianiem e-faktury. Materiał ten może być wykorzystywany w wewnętrznej korespondencji firmy lub pomiędzy Biurem Księgowym a jego Klientami.

An e-book covering the presentation of basic information on how to use KSeF with notes and practical examples. The e-book covers the rules for issuing and receiving e-invoices both in and out of KSeF, including, among other things, information on the types of invoices that we will send via this system, offline activities and liability for e-invoice issuance failures. This material can be used in internal company correspondence or between the Accounting Office and its clients.

Dodatki do E-booka obejmują zwięzłe dwustronicowe informacje na temat pojedynczego zagadnienia możliwe do przesłania do konkretnych osób lub działów odpowiedzialnych za poszczególne zadania (np. korekty lub płatności).

E-book supplements include concise two-page information on a single issue that can be sent to specific individuals or departments responsible for specific tasks (e.g., corrections or payments).

⎯⎯⎯⎯ Broszury informacyjne

Jednostronicowe Broszury zawierające najważniejsze informacje na konkretne zagadnienie dotyczące sposobu korzystania z KSeF możliwe do wykorzystania w wewnętrznej korespondencji firmy lub pomiędzy Biurem Księgowym a jego Klientami. Broszury te mają charakter edukacyjny i alertowy – tj. zwracają uwagę na kluczowe kwestie, o które najczęściej dotychczas pytali podatnicy wraz ze wskazówkami praktycznymi możliwych do podjęcia działań.

*Broszury dostępne w ramach pakietów KSEF Ekspert dla Biur Rachunkowych i Firm.

⎯⎯⎯⎯ Newslettery

Cykliczne newslettery dla Biur Rachunkowych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z KSeF oraz osobne newslettery przygotowane do bezpośredniego przesłania do Waszych klientów.

⎯⎯⎯⎯ Wzory umów

Wzory umów dla Biur rachunkowych. Umowy są na bieżąco aktualizowane. Zbieramy wasze uwagi oraz propozycje i tworzymy aktualizacje.

*Umowy dostępne w ramach pakietów KSEF Ekspert dla Biur Rachunkowych

Kompleksowy wzór umowy dla biura rachunkowego, obejmujący niezbędne postanowienia, które powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług księgowych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Wzór może być dowolnie modyfikowany przez dane Biuro w zależności od indywidualnych potrzeb i ustaleń z Klientem.

Kompleksowy wzór umowy dla biura rachunkowego, obejmujący niezbędne postanowienia, które powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług księgowych. Wzór może być dowolnie modyfikowany przez dane Biuro w zależności od indywidualnych potrzeb i ustaleń z Klientem.

OWU 1: Wzór ogólnych warunków świadczenia usług w zakresie KSeF obejmujący scenariusz, w którym klient biura rachunkowego samodzielnie wystawia faktury ustrukturyzowane i przesyła je do biura w wersji zwizualizowanej.

OWU 2: Wzór ogólnych warunków świadczenia usług w zakresie KSeF obejmujący scenariusz, w którym klient biura rachunkowego samodzielnie wystawia faktury ustrukturyzowane i udziela dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

OWU 3: Wzór ogólnych warunków świadczenia usług w zakresie KSeF obejmujący scenariusz, w którym klient biura rachunkowego samodzielnie wystawia faktury ustrukturyzowane i udziela dostępu do faktur ustrukturyzowanych, przy jednoczesnym połączeniu systemów księgowych biura i klienta za pomocą oprogramowania.

OWU 4: Wzór ogólnych warunków świadczenia usług w zakresie KSeF obejmujący scenariusz, w którym klient biura rachunkowego wystawia faktury ustrukturyzowane przy pomocy systemów księgowych biura i udziela dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

OWU 5: Wzór ogólnych warunków świadczenia usług w zakresie KSeF obejmujący scenariusz, w którym biuro rachunkowe wystawia i odbiera faktury ustrukturyzowane w imieniu klienta.

⎯⎯⎯⎯ Wsparcie w komunikacji z Klientem

Pakiety zawierające propozycje komunikacji z Klientami Biur Rachunkowych, obejmujące wzory wiadomości e-mail oraz podstawowe broszury i ebooki gotowe do wysyłki do Klientów lub indywidualnej modyfikacji w zależności od potrzeb Biura.

Propozycja komunikacji mailowej dla Klientów Biur Rachunkowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i będących podmiotami zwolnionymi z VAT, obejmująca ogólne informacje o KSeF wraz z zaproszeniem do zapoznania się z zestawem jednostronicowych broszur informacyjnych i e-bookiem.

Propozycja komunikacji mailowej dla Klientów Biur Rachunkowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, obejmująca ogólne informacje o KSeF wraz z zaproszeniem do zapoznania się z zestawem jednostronicowych broszur informacyjnych i e-bookiem.

Propozycja komunikacji mailowej dla Klientów Biur Rachunkowych nie będących osobami fizycznymi (np. spółki kapitałowe, osobowe, cywilne) i będących podmiotami zwolnionymi z VAT, obejmująca ogólne informacje o KSeF wraz z zaproszeniem do zapoznania się z zestawem jednostronicowych broszur informacyjnych i e-bookiem.

Propozycja komunikacji mailowej dla Klientów Biur Rachunkowych nie będących osobami fizycznymi (np. spółki kapitałowe, osobowe, cywilne), zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, obejmująca ogólne informacje o KSeF wraz z zaproszeniem do zapoznania się z zestawem jednostronicowych broszur informacyjnych i e-bookiem.

⎯⎯⎯⎯ Baza wiedzy

W ramach naszej bazy wiedzy oferujemy pakiet materiałów informacyjnych, artykułów, nagrań i zwięzłych informacji odpowiadających na najczęściej zadawane pytania w zakresie KSeF.

Zadaj pytanie

Z myślą o naszych klientach, którzy poszukują merytorycznych odpowiedzi na pytania związane z KSEF, utworzyliśmy dedykowaną przestrzeń do ich zadawania. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotowy, aby rzetelnie odpowiadać na Twoje pytania i dostarczać kompleksowych informacji, które pomogą Ci w pełnym zrozumieniu aspektów związanych z KSEF. Czekamy na Twoje pytania i jesteśmy tu po to, by służyć wsparciem w Twoim poszukiwaniu wiedzy. Odpowiedzi na Państwa pytania będą udostępniane w sekcji "pytania i odpowiedzi".

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

⎯⎯⎯⎯ Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na często zadawane pytania

System teleinformatyczny służący m.in. do: wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF, a także do analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych. Do 30 czerwca 2024 r. faktury ustrukturyzowane będą funkcjonować w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Natomiast od 1 lipca 2024 r. wystawienie, przesłanie i odbiór faktur przy użyciu tego systemu będzie obowiązkowy.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF, wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Jedynie firmy korzystające ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujące wyłącznie czynności zwolnione z VAT będą mogły wstrzymać się ze stosowaniem e-faktur do 31 grudnia 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 roku KseF obejmie również ww. podmioty.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo wszystkie czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Wyłączone z KseF będą wyłącznie faktury konsumenckie, a podmioty zagraniczne zarejestrowane dla celów VAT w Polsce oraz rolnicy ryczałtowi będą mogli dobrowolnie korzystać z KSeF.

Obowiązek wystawienia e-faktury w KSeF będzie miał:
• każdy podatnik mający siedzibę na terytorium Polski,
• każdy podatnik mający stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski (tzw. „fixed establishment”), o ile bierze ono udział w transakcji.

Obowiązek ten nie obejmie:
• podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby na terytorium Polski,
• podmiotów zagranicznych nieposiadających stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski,
• wyłącznie zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce,
• przedsiębiorców korzystających z procedur szczególnych:
- procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług (OSS dla podmiotów z krajów trzecich, np. świadczących usługi TBE),
- szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, czy też
- procedury sprzedaży na odległość towarów importowanych (IOSS dla dostawców z krajów trzecich).

Faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie, udostępniana i otrzymywana za pomocą oprogramowania interfejsowego [KSeF], w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem, tj. w schemacie FA(2);

Numer KSeF to unikalny numer, który identyfikuje fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur(KSeF). Składa się z następujących elementów: NIP sprzedawcy, data wystawienia faktury w formacie Rok Miesiąc Dzień, część techniczna składająca się z 6 znaków każda (wartości generowane automatycznie), suma kontrolna (wartość wyliczana automatycznie). W strukturze FA(2) nie jest przewidziane pole zawierające numer KSeF faktury ustrukturyzowanej. Numer KSeF faktury jest generowany automatycznie przez KSeF i jest zwracany w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO).

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF.

Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

E-faktury obejmą:
• krajowe dostawy towarów i świadczenie usług,
• wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT),
• eksport towarów,
• świadczenie usług na rzecz podatników spoza terytorium kraju (podlegających odwrotnemu obciążeniu)
• otrzymanie zaliczek na poczet wykonania ww. świadczeń,
• wystawienie faktur korygujących,
• wystawienie faktury w imieniu i na rzecz kontrahenta-sprzedawcy, nawet zagranicznego (tzw. samofakturowanie),
• wystawienie faktur przez podatnika VAT zwolnionego podmiotowo lub wykonującego wyłącznie czynności zwolnione (od 01.01.2025 r.).

System nie przewiduje faktur wewnętrznych (np. z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów [WNT], czy importu usług). Znikną noty korygujące. Tylko wystawca faktury będzie miał możliwość dokonywania korekt w ramach faktury korygującej. Paragony z NIP do kwoty 450 zł (tzw. faktury uproszczone) oraz faktury wystawiane przy uzyciu kas fiskalnych będą mogły funkcjonować tylko do 31.12.2024 r

Dokumentacja określonej transakcji oprócz faktur może również obejmować szereg dodatkowych dokumentów, załączników do faktury, protokołów, zestawień, specyfikacji itp. Tych nie będzie można przesyłać do KSeF wraz z fakturą. E-faktura zawiera możliwość zawarcia w jej treści faktury stosownego linka do takiej dokumentacji, czy też wskazania takiej dokumentacji w dodatkowym opisie. Załączniki te mogą być przekazywane poza KSeF, niemniej wskazanym jest aby obie strony mogły łatwo powiązać określoną dokumentacje z e-fakturą. W szczególności w przypadku obiegu znacznej ilości dokumentów i współpracy z wieloma pomiotami. Niezależnie od powyższego wystąpić mogą również sytuacje, w których e-fakturę będziemy musieli wystawić w KSeF, jednak sposób jej przekazania będzie już poza systemem. Każdorazowo takie przekazanie dotyczyć powinno faktury zwizualizowanej i opatrzonej kodem QR. Dotyczy to ścisle określonych sytuacji, tj. gdy:


• miejscem świadczenia jest inny kraj UE,
• nabywcą faktury jest podmiot zagraniczny, nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca wykonywania działalności,
• nabywcą faktury jest podmiot zagraniczny, który posiada w w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności, jednak to nie bierze udziału w transakcji,
• odbiorca faktury nie jest zobowiązany do korzystania z KSeF, np. rolnik ryczałtowy.

Poza systemem przekazywać będziemy mogli również tzw. faktury offline.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF, wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r. Tym samym, prace wdrożeniowe należy rozpocząć jak najwcześniej, aby mieć pewność że system ten zostanie wdrożony prawidłowo i na czas.

Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, wystawi w okresie awarii KSeF fakturę niezgodnie z przepisami, bądź nie prześle do KSeF faktury wystawionej w okresie awarii systemu w określonym terminie, podlegać będzie karze pieniężnej. Wysokość kary może wynosić do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze.

⎯⎯⎯⎯ Pakiety dla Biur Rachunkowych

Sprawdź nasze pakiety dla Biur Rachunkowych

PODSTAWOWY
999 ZŁ + VAT
ROZSZERZONY
1299 ZŁ + VAT
PREMIUM
1499 ZŁ + VAT
Wzory umów i dokumentów dla Biur rachunkowych
Wsparcie w komunikacji z Klientem
Newslettery dla Biur Rachunkowych i Klientów Biur
Baza wiedzy
Certyfikaty gotowości na KSeF
Filmy instruktażowe
(5 filmów instruktażowych)

(15 filmów instruktażowych)

(Co najmniej 50 filmów instruktażowych)
E-booki i broszury informacyjne
(1 e-book i broszura informacyjna)

(3 e-booki i broszury informacyjne)

(10 e-booków i broszur informacyjnych)
Szkolenia KSeF
(1 szkolenie)

(2 szkolenia)

(Co najmniej 5 szkoleń)
Webinary KSeF
(1 webinar)

(3 webinary)

(Co najmniej 15 webinarów)
Spotkania i konsultacje dla Biur
(1 spotkanie)

(2 spotkania)

(Co najmniej 4 spotkania)
Spotkania i konsultacje dla Klientów Biur X
(1 spotkanie)

(Co najmniej 4 spotkania)
Nagrania ze szkoleń i webinariów X X
Bieżące wsparcie KSeF (pytania i odpowiedzi) X X

*Z wydarzeń w ramach pakietu może korzystać do 5 użytkowników
** Wszystkie wydarzenia i dokumenty w ramach pakietów będą dostępne do 31.12.2024 r.

⎯⎯⎯⎯ Pakiety dla Firm

Sprawdź nasze pakiety dla Firm

PODSTAWOWY
1199 ZŁ + VAT
PREMIUM
1499 ZŁ + VAT
Szkolenia KSeF
(2 szkolenia)

(Co najmniej 5 szkoleń)
Webinary KSeF
(2 webinary)

(Co najmniej 15 webinarów)
Spotkania i konsultacje
(1 spotkanie)

(Co najmniej 4 spotkania)
Filmy instruktażowe
(15 filmów instruktażowych)

(Co najmniej 50 filmów instruktażowych)
E-booki i broszury informacyjne
(3 e-booki i broszury informacyjne)

(Co najmniej 10 e-booków i broszur informacyjnych)
Newslettery
Baza wiedzy
Certyfikaty gotowości na KSeF
Nagrania ze wszystkich szkoleń, webinariów i konsultacji
Bieżące wsparcie KSeF (pytania i odpowiedzi)

*Z wydarzeń w ramach pakietu może korzystać do 5 użytkowników
** Wszystkie wydarzenia i dokumenty w ramach pakietów będą dostępne do 31.12.2024 r.

WYJĄTKOWA OFERTA DLA POSIADACZY ABONAMENTU AKADEMII LTCA!

KUP SWÓJ PAKIEJ 15% TANIEJ

Zaloguj się żeby skorzystać z rabatu!

NIE JESTEŚ NASZYM ABONENTEM?

Kliknij i sprawdź ile zaoszczędzisz kupując pakiet Ksef ekspert + Abonament!

⎯⎯⎯⎯ Nasi eksperci

Mamy przyjemność przedstawić naszych ekspertów, którzy są gotowi dzielić się z Państwem swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. To zespół profesjonalistów, który każdego dnia pracuje nad tym, aby pomóc Wam lepiej zrozumieć zawiłości KSEF.

Call Now Button

KALKULATOR
PODATKOWY

Zapisz się do newslettera